2009. március 2., hétfő

Ellopták az In-Kal székházáról Lasz György bronz emléktábláját?


Örömmel közöljük, hogy a néhai Lasz Györgynek, az In-Kal Security alapító-tulajdonosának emléktábla őrzi emlékét a Báthory utcában, az In-Kal Security székházának oldalán. Illetve őrizte, mert hűlt helye, hrlxszínelésünkkor nyomát sem láttuk. Talán megfújta egy fémgyűjtő hajlékony: a bronzért jó pénzt adnak, még ilyen válságos időben is. 

Felállítás helye: V., Báthory u. 24
Alkotó: Kiss György
Cím: DR. LASZ GYÖRGY
Jelleg: domborműves emléktábla
Anyag: mészkő, bronz
Felállítás ideje: 2004
Állíttatók: IN-KAL cégcsoport (forrás: Budapest Galéria honlapja)


Nem voltunk restek és írtunk a Budapest Galériának egy barátságosan érdeklődő levelet, h egészen pontosan miért is áll(t) emléktábla a házfalon. Természetesen mi is tudjuk: ha Johann Straussnak már van ugyanazon a házfalon (pedig csak egy rövidke időt töltött a házban), akkor egy Lasz Györgynek, aki ebben a házban építette fel évek szorgos munkával Magyarország legnagyobb őrző-védő cégét, minimum szobor járna. Arról nem is beszélve, hogy Johann Strauss egy szegény senki volt egy Lasz Györgyhöz mérve. Mindenesetre megkaptuk a Budapest Galéria válaszát, de nem lettünk sokkal okosabbak. 

In-Kal, Báthory utcaTisztelt Urak!
Köszönöm válaszukat, és most rajtam a sor:

Dr. Lasz György domborműves emléktábláját az In-Kal Cégcsoport ügyvezető igazgatója felkérésére és költségvállalásával Kiss György szobrászművész tervezte és részben kivitelezte.

A Budapest Galéria, mint művészeti szakintézmény, a tábla bírálatát végezte, a köztérre helyezést, vagy fennmaradást Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális Bizottsága engedélyezte.
Ennyi információval szolgálhatok.

Köszönöm érdeklődésüket.

Tisztelettel: Szilágyi András

Kíváncsiak lettünk volna a Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális Bizottságának indokaira, h Lasz György milyen érdemeire való tekintettel engedélyezték az emléktábla kihelyezését. Ugyanis szeretnénk magunknak emléktáblát állíttatni, de nem tudjuk, hogy mit kell elkövetnünk az engedélyeztetéshez. Talán alapítsunk egy őrző-védő céget? Sajnos, íméljeinkre mint szar a fűben egy emberként hallgat Böhm Andrástól (andras.bohm@parlament.hu) Rétvári Bencéig (bence.retvari@parlament.hu) mindenki. Talán nem olvassák a saját levelezésüket. Próbálkoztunk a Főváros sajtóirodájánál, Czuk Dorottya irodavezetőnél (czukd@budapest.hu), de válasz innét sem érkezett. Ezek után Demszky Gábornál (demszkyg@budapest.hu) is futottunk egy értelmetlen kört, csak hogy nyugodt legyen a lelkiismeretünk. Innentől nem volt megállás:

Tiba Zsolt jegyző (tibazs@budapest.hu),
irodavezetője: Kis-Fleischmann Éva (fleischmanne@budapest.hu)
Főpolgármesteri Iroda vezetője: Gyekiczki András (gyekiczkia@budapest.hu)
Kulturális Ügyosztály: Dr. Sasadi Judit (SasadiJ@budapest.hu)
Szakmai és igazgatási alosztály
Alosztályvezető Dr. Oravecz Péter (oraveczp@budapest.hu)
Városrendezési Ügyosztály
Ügyosztályvezető: Pongrácz Katalin (pongraczk@budapest.hu)
Városrendezési Alosztály
Alosztályvezető: Németh László (nemethla@budapest.hu)

+ Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális Bizottsága azon tagjainak, akiknek sikerült kinyomozni az e-mail címét:

Elnöke: dr. Bőhm András SZDSZ andras.bohm@parlament.hu
Alelnöke: Gy. Németh Erzsébet MSZP erzsebet.gynemeth@parlament.hu
Alelnöke: Csomós Miklós FIDESZ

Képviselő tagjai:
Germánné dr. Vastag Györgyi MSZP vastag@chello.hu
Orbán Gyöngyi FIDESZ
dr. Rétvári Bence KDNP bence.retvari@parlament.hu

Nem képviselő tagjai:
Bárándi Zoltán MDF
Geberle Erzsébet SZDSZ erzsebet.geberle@parlament.hu
Kinisch Andrea MSZP andrea.kinisch@mszp.hu
Moór Marianna MSZP
P. Szűcs Julianna MSZP


Válaszukat nagyon türelmesen, már két hete várjuk. A fejleményekről tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

2 megjegyzés:

BB írta...

A köztéri szoborállítás és fenntartás rendjét az önkormányzatokról szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a szabályozza: „(1) Művészi alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselő testülete, Budapesten a főváros önkormányzat közgyűlése dönt, és gondoskodik azok fenntartásáról és felújításáról. (2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt kell beszerezni. A fővárosban szobor, illetve emlékmű elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy lebontásához az érintett kerületi önkormányzat egyetértése szükséges. (3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselő testülete – szakvélemény kikérésével – védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.”A Budapesten felállítandó köztéri alkotások művészi értékére vonatkozó szakvéleményt 1990 óta, szakértők bevonásával, a Budapest Galéria adja ki. A műbírálatra kijelölt szakértők jegyzékét legutóbb 1999-ben közölte a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Kulturális Közlönyben ( XLIII.évf. 7.sz.). 1990 és 2005 között a meglévő alkotások restaurálásához, elpusztult, megsérült művek rekonstrukciójához, az 1949 után politikai szempontok miatt lebontott művek újrafelállításához összesen 96, új alkotások elhelyezéséhez 249 szakvélemény készült.
A köztéri képzőművészeti alkotások megvalósításának eljárási rendje


1. A kezdeményező a szoborállítás koncepcióját, a költségviselés módját, a felállítandó szobor tervezett helyszínét és a megvalósításra vonatkozó elgondolását levélben a Budapest Galéria tudomására hozza.

Nagyobb volumenű alkotás, vagy tisztázatlan részletek esetén a Budapest Galéria – kérésre – segítséget nyújt nyilvános, vagy meghívásos pályázat kiírásában, a megfelelő helyszín kiválasztásában, tájékoztatja a kezdeményezőt a szükséges dokumentumok (az alkotásra kerülő szöveg, helyszínrajz, építészeti és környezetterv, tulajdonosi hozzájárulás, építési engedély, stb.) elkészíttetésének illetve beszerzésének módjáról, a megvalósítás előrelátható költségeiről.


2. A tervezett alkotás jellegének megfelelő, bírálható léptékű terv elkészülése után a felkért művész műtermébe, vagy a pályázati anyag begyűjtésének helyszínére a Budapest Galéria bíráló bizottságot hív össze. A bíráló bizottságban szobrász, építész, művészettörténész, szükség szerint történész szakértők fejtik ki véleményüket a terv(ek)ről.

Eredményes pályázat esetén a nyertes művész a kezdeményezővel szerződést köt az 1:1 terv elkészítésére, illetőleg a kész mű kivitelezésére.


3. A bíráló bizottság szakértőinek véleménye alapján a Budapest Galéria állásfoglalást ad ki, amelyet – elfogadó vélemény esetén – a kezdeményező a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságához benyújtandó kérelméhez csatol.


4. A köztéri műalkotás megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságának és a Fővárosi Önkormányzat Városképvédelmi Bizottságának engedélye egyaránt szükséges. Jelentős emlékművek, városképet meghatározó alkotások, vagy vitás kérdések esetén a megvalósíthatóságról a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése dönt.


5. A szükséges engedélyek beszerzését követően megkezdődhet az 1:1 köztes anyagú terv kivitelezése, illetve az időközben elkészült alkotás köztéri felállítása.


Ha a köztéri képzőművészeti alkotás a Fővárosi Önkormányzat költségviselésével készül, a beruházói szándékot a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata alapján kiadott engedélyokirat rögzíti. Ebben az esetben a fent ismertetett előkészítő munkálatokat (pályázat, műbírálat, állásfoglalás) és a kivitelezés irányítását (engedélyek beszerzése, kivitelezők pályáztatása, az építés művezetése, stb.) egyaránt a Budapest Galéria végzi.

Névtelen írta...

tavacs van, s bacsnak a madajak