2010. július 9., péntek

Utcai kurvák Budapesten: Szabadkai út

9. kerület, prostik, türelmi zóna, Budapest, IX. kerület, kurva, kurvák, pillangók, prostituált, red light district, Soroksári út, Szabadkai utca, utcai kurva 9. kerület, prostik, Budapest, IX. kerület, kurva, kurvák, pillangók, prostituált, red light district, Soroksári út, Szabadkai utca, utcai kurvaBlogunk közfeladatot is felvállal, most éppen arról tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy merre lehet hótbiztosan kurvát találni Pesten. A Váci utcában lehúzós konzumlányok ("Vi ár görlsz from Prág, vi knov a gud pub nier korner") és markecolos cigánykurvák versengenek az ön pénztárcájáért, ott nem ajánlatos fasszal gondolkodni. A Nyugati aluljáróban feltűnően rusnya stricik és legalja küllemű luvnyák dolgoznak, Rákóczi tér meg már évtizede konyec, ráadásul ott épül a metró. Nos, ha Ön lusta a neten keresgélni a bérelt kéróban dolgozó lányok után, akkor olvasson tovább.

"A budapesti Szabadkai út Gubacsi út környéke kijelölt türelmi zónának számít."


9. kerület, prostik, Budapest, IX. kerület, kurva, kurvák, pillangók, prostituált, red light district, Soroksári út, Szabadkai utcák, utcai kurvaRégenszépen, a cs. und kir. időkben a Magyar utca volt a Budapesti prostitució központja (Parlamentet nem számítva, ugye, jaj), mára, a legális bordélyok megszűntével az escort cégek foglalkoznak kurvák futtatásával. A látható prostituciót, az testmunkások szakadtabb kasztját a ferencvárosi ipartelep egyik mellékutcájába, a Szabadkaiba irányították illetékeseink. Ősztől-tavaszig több tucat (a balatoni szezonban feleannyi) lány csak az Ön szerelmére vár. Autóban való mónikázás 4000, szimpátia/visszatérő vendég esetén 3000. A farkodat meg verd ki magadnak, az tényleg olcsóbb.

Szép rozsdazóna, sehol egy kocsma, ahol a lányok legalább pisilni tudnának.
A nappali üres utca helyett itt egy esti felvétel, melyett a NORC román cég készített. Érdemes megnézni, bár csak néhány kurva lézeng az utcán, ráadásul csak a Szabadkai utca közepéig merészkedtek a kocsival, utána meggondolták magukat). A helyszínt a Soroksári úton érdemes megközelíteni.
Ide kattintva google earth kurvagyűjteménybe esik. Jó szórakozást, flippflapp.

térkép:Jelenleg Budapesten a rákospalotai Felsőkert utca (térkép), a ferencvárosi Szabadkai út (katt a térképre), a kőbányai Gyógyszergyári út (térkép) valamint a budafoki Kamaraerdei út (térképre) egyaránt türelmi zónának számít, ahol legálisan dolgozhatnak a prostituáltak, így ott a rendőrség sem zaklathatja őket, feltéve, hogy nagykorúak, az orvosi papírjaik rendben vannak és csak felkínálkoznak. Ez utóbbi kitétel arra vonatkozik, hogy azok a cselekmények, amelyek a prostitúcióhoz kapcsolódnak, továbbra is büntetendőek. Ilyen például az üzletszerű kéjelgés elősegítése (ebben a szobáztatás, a nyilvánosház, bordélyház fenntartása is) másnak erre való rábírása (közte minősített esetként a 18 éven aluliak beszervezését, a kerítést emeli ki a törvény). Sokak szerint a türelmi zónák kijelölése nem lehet megoldás, hiszen a prostituált maga is áldozat, és a törvénynek nem szabadna még ennyire sem elősegíteni e tevékenység legalizálását. (hazipatika.com)

9. kerület, Budapest, IX. kerület, kurva, kurvák, pillangók, prostik, prostituált, red light district, Soroksári út, Szabadkai utca, türelmi zóna, utcai kurvaZene!
Következzék Alexander Bengt Magnus Bard (született 17 March 1961), önjelölt filozófus, énekes, zenész, producer és iró, aki a karrierjét meleg szexuális munkásként kezdte, hogy hollandiai tanulmányait finanszírozhassa.Ajánló: dugj meg + turistacsapda: Galaxia/Belvárosi étterem + Városközpont Étterem a Fontanában: a magyar turizmus első számú kártevői + Magyar utca a Belvárosban: a régi kupiutca

Bónusz: Torrente klasszikus

José Luis Torrente: Verjük ki! Hogy múljon az idő. Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget. De semmi buzulás... buzulás az nuku!


A prostitúció jelensége
A hazai prostitúció szabályozásának történetében három – a reglementációs a prohibicionista és az abolicionista – szabályozási modellel találkozhatunk. A reglementációs rendszer egészen 1950-ig tartott, amikor a prohibicionista – azaz az üzletszerű kéjelgést tiltó és büntetőjogilag szankcionáló – rendszer lépett életbe. A reglementációs szabályozási modell lényege, hogy a prostitúciót nélkülözhetetlennek, vagy éppen szükséges rossznak tekintve megpróbálja szabályozni, annak gyakorlását korlátok közé szorítani. Azzal, hogy meghatározott feltételekhez köti a prostitúció gyakorlását (pl. felnőttkorúság, eü. kontroll), bizonyos fokig ellenőrzés alatt is tudja tartani. Teljesen nem iktatja ki e jelenség üldözését, mert a büntető szankcióra, – mint végső eszközre – sor kerül, amint a szabályozást, a kontroll elemeit nem tartják tiszteletben.
1840-től a prostitúciót már nem csupán rendészeti kérdésként, hanem közegészségügyi problémaként kezelik, felismerve az óriási egészségügyi kockázatot, a nemi betegségek veszélyeit. Különböző szabályrendeleteket alkotnak a bordélyházakról és a magán-illetve bordélyházi kéjnőkről. A prostitúció bordélyházi és magánbárcás változatait gyakorló személyek rendészeti és orvosi ellenőrzés alatt álltak. A jelenség szabályozottsága ellenére létezik a titkos prostitúció.
1950-től, a bordélyházak bezárását követően a prostitúció egésze tiltott tevékenységgé vált. A bordélyházi prostituáltak egy részét sikerült munkába állítani és integrálni a társadalomba, más részük viszont illegalitásba kényszerült és a titkos prostitúciót ekként gyakorolta. A prostitúciós hierarchia az illegalitásban is kialakult. A hierarchia legalsó szintjén voltak az utcai, míg legmagasabb fokán a külföldi "vendégkörre" specializálódott szállodai prostituáltak.
Magyarország az 1955. évi 34. tvr.-rel ratifikálta az abolicionista szemléletet tükröző, 1950. évi New Yorki Egyezményt "Az emberkereskedelem és mások prostitúciójának visszaszorításáról". E tény azonban hosszú ideig számottevő változást nem hozott a magyar jogi szabályozásban. Továbbra is a prohibicionista szemlélet alapján állt, amelynek lényege, hogy tiltja és bünteti a prostitúciót magát, csakúgy, mint az arra épülő élősdi jellegű bűncselekményeket (kerítés, kitartottság, stb.). A prostituáltat bűncselekmény elkövetőnek tekintette, így az illegalitásba kényszerülő prostituált még védtelenebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe került a prostitutorral (kerítő, kitartott) és a klienssel szemben.
Az abolicionista rendszer nem a prostitúció, hanem a prostitúció szabályozásának az eltörlését tőzi ki célul. Szemléletének vezérfonala, hogy a prostitúció mindaddig magánügy, amíg nem sérti a közrendet és a közmorált. A prostitúció tehát nem büntetendő, de nem is legalizált tevékenység. A prostitúció kihasználása ezzel szemben bűncselekmény, amely büntetendő, és a társadalom kötelessége - e bűncselekmények megelőzésén, megbüntetésén túl – a prostituált, mint áldozat reintegrációjának az elősegítése. Ez az egyezmény a korábbiakhoz képest lényeges előrehaladást tükröz. Az 1910. évi Párizsi Egyezmény ("A Fehér Rabszolgaságról" ) fő célja a nők és a gyermekek prostitúciója kihasználásának a megakadályozása, a gyermekkereskedelem megelőzése. A felnőttkorú nőkkel való prostitúciós célú kereskedelem csak akkor büntetendő, ha a konszenzus hiánya megállapítható. Az 1933. évi Genfi Nemzetközi Egyezmény "A Felnőttkorú Nők Kereskedelmének Visszaszorításáról" kiegészíti a korábbi egyezményt és büntetni rendeli a prostitúciós célú nőkereskedelmet a felnőttkorúak esetében is, még akkor is, ha ahhoz a nő a beleegyezését adja. Ehhez képest az 1950. évi New Yorki Egyezmény a prostitúciós célú emberkereskedelmet és a prostitúció kihasználását egyaránt és feltétel nélkül büntetni rendeli, még akkor is, ha az a sértett beleegyezésével történik. Az
Egyezmény minden prostituáltat sértettnek tekint, akár kényszerítették a prostitúcióra, akár maga választotta a prostitúciós életformát. Az egyezmény 1. cikke felhív mindazok megbüntetésére, akik más személy kéjelgésének kielégítésére
1) prostitúció céljára megkerítenek, rábírnak, vagy elcsábítanak, más személyt akár annak belegyezésével is,
2) más személy prostitúcióját kizsákmányolják, akár annak beleegyezésével is.
Hasonló módon tiltja a prostitúció infrastruktúrájának a kiépítését (pl. bordélyház) és fenntartását.
Az Egyezmény 6. cikke a prostituáltak stigmatizációjának elkerülése érdekében tilt minden olyan törvényt, szabályozást, igazgatási gyakorlatot, amely szerint "a prostitúcióval foglalkozó vagy azzal gyanúsított személyek különleges nyilvántartásba tartoznak magukat vétetni, külön igazolvánnyal kell rendelkezniük, vagy különleges ellenőrzési illetve bejelentési előírások alá esnek."
Az Egyezmény e rendelkezése, valamint a 16. cikkben megfogalmazottak (a prostitúció áldozatainak újranevelése, beilleszkedése, segítése érdekében teendő intézkedések) lehetőséget kívánnak biztosítani a prostitúciós életformából történő kitörésre, illetőleg a megelőzésre. Ennek a célnak a szolgálatába kell állítani a szociális, gazdasági, nevelési egészségügyi és egyéb szervezeteket, akár közületi, akár magánirányítás alatt is állnak. Ezek a célok összhangban állnak az egyezmény preambulumában megfogalmazottakkal, nevezetesen, hogy a prostitúció és a prostitúciós célú emberkereskedelem "összeegyeztethetetlen az ember személyi méltóságával, és értékével és veszélyezteti az egyén, a család, valamint a társadalom jólétét."
A bűncselekmények között a magyar Btk.-ban egészen 1993-ig szerepelt az üzletszerű kéjelgés tényállása. Ebben a körben is igen nagy volt a rejtetten maradt bűncselekmények aránya, hiszen az üzletszerű kéjelgés és annak elősegítése miatt indult eljárások száma általában 100 alatti skálán mozog. 1991-ben 67, 1992-ben 88, 1993-ban 62, 1994-ben 38 és 1995-ben 45 esetben történt felelősségre vonás.
Az 1993. évi XVII. tv. hatályon kívül helyezte az üzletszerű kéjelgés bűncselekményi tényállását, tehát a prostitúció maga már nem büntetendő cselekmény. (Megmaradt viszont a tiltott kéjelgés szabálysértési alakzata). A prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények azonban továbbra is üldözendők a büntetőjog eszközeivel. Ez szükségessé tette az üzletszerű kéjelgés fogalmának az értelmező rendelkezések körében történő meghatározását. A Btk. 210/A § (1) bekezdése értelmében "üzletszerű kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve közösül vagy fajtalankodik. (2) E cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál."
A prostitúciót illetően tehát az a sajátos helyzet állt elő, hogy az 1950-1993. év közötti periódusban elkövetőnek számító prostituált 1993 után a prostitúció szempontjából csak szabálysértés elkövetője, illetve a prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények sértettje lehet.
Magyarországon az utóbbi néhány évtized tapasztalatai bebizonyították, hogy a prostitúció jelenségének megszüntetésére a prohibicionista politika eszköztára teljességgel alkalmatlan. A joggyakorlatban megjelenő, elenyészően csekély számú üzletszerű kéjelgés, üzletszerű kéjelgés elősegítése, kerítés, kitartottság bűncselekménye miatt indul büntetőeljárás csupán töredékét képezte e cselekmények valóságos volumenének.
A büntetőpolitika változása, amely az abolicionista szemlélethez közelített, a prostitúció körüli élősdi jellegű cselekmények büntetőjogi szankcióit szigorítva, közvetett módon kifejezésre jutatta, hogy a prostituáltat áldozatnak tekinti, s kizsákmányolása ellen következetesen fel kíván lépni. A korábban illegalitásba kényszerült prostitúció utcai formája azonban a büntetőjogi fenyegetettség megszűnésével dominánsan és váratlanul megjelent. Ez erőteljes morális felháborodást keltett és tiltakozást váltott ki az emberek többségéből. Ismét felmerült az igény egyfajta szabályozásra, amelynek – a New Yorki Egyezmény keretei között – valószínűleg csak a térben időben és módjában korlátozott abolicionista formája képzelhető el. Ez azoknak az ún. tilalmi zónáknak és időpontoknak a meghatározását jelenti, ahol és amikor tilos a prostitúcióra való ajánlkozás, valamint azoknak az ajánlkozási módoknak (pl. a másokat zaklató, közfelháborodást keltő) a meghatározása, amelyek tilalmazottak.
Magyarországon a közterületeken működő "utcai" és a szórakoztatóiparban, valamint a privát szférában fellelhető egyéb prostituáltakszáma óvatos becslések alapján is legalább 8-10000-re tehető. A prostituáltak igen heterogén csoportot alkotnak, az utcai prostituálttól a szállodai, vagy a masszázs szalonban dolgozó prostituálton keresztül a "call-girl"-ig – s érdekeik is eltérőek.
Tény, hogy a prostitúciós hierarchia legalacsonyabb utcai formája az, amely leginkább kiváltja a lakosság ellenérzését, mert ezzel a jelenséggel nap, mint nap irritálóan és kendőzetlenül szembesülni kényszerül. Az utcai prostitúció korlátozása, zónákba terelése azonban, ha a közrendvédelmi közbiztonsági szempontok kizárólagos érvényesítése érdekében történik és nem egészül ki preventív, egészségügyi, szociális és egyéb intézkedések rendszereivel, akkor csak súlyosbítja a prostituáltak helyzetét és kiszolgáltatottságát. Lehetőséget, alternatívákat és védelmet kell biztosítani a prostitúciós életformával felhagyni kívánók számára. Ez hosszú távú segítséget, támogatást igényel és védelmet a prostitutorokkal szemben.
Az utóbbi öt-hat évben arra utaló adatok vannak, hogy a nemzetközileg szervezett szex-ipar részeként felgyorsult az emberkereskedelem. A szegénység, a lehetőségek hiánya, a fejletlen és a fejlett országok közötti különbségek, valamint a nők marginalizációja az előbbi országokban, mind olyan tényezők amelyek hozzájárulnak a nők tömeges migrációjához, s amelyek – a lehetőségek keresése kapcsán – kiszolgáltatottá teszik őket. A szex-turizmus léte is hozzájárulhat ahhoz, hogy csábítóvá tegye a nők számára a magasabb jövedelmet biztosító prostitúciós tevékenységet. A társadalmilag hátrányos, stigmatizáló következmények miatt pedig sokan választják a külföldi erotikus munkát amely gyakran magasabb jövedelemmel is jár. E tényezők következtében a szex-turizmus célországai közül egyre több válik olyan országgá amely az emberkereskedelem kiinduló pontja.
A kelet-közép-európai országoknál a bűnözés szempontjából lényeges faktor a határok átjárhatósága valamint a hamis személyi iratokhoz jutás viszonylag egyszerű lehetősége. A korrupció pedig keleten és nyugaton egyaránt segíti az ilyenfajta "üzletet".
Az emberkereskedelemmel foglalkozóknak kis erőfeszítéssel és ügyes toborzási technikákkal mindig sikerül olyan áldozatokat találni, akik hajlandók a külföldi munkavállalás reményében kockáztatni. Ennek következtében a gazdagabb nyugati országok piacán megjelennek az "egzotikus", "engedelmes" szépségek akiket igen egyszerű kizsákmányolni, rabszolgasághoz hasonló körülmények között tartani, mert jobb híján kénytelenek rábízni magukat kétes ügynökségek és személyek szolgáltatásaira. Ez a szituáció teszi őket védtelenné, kiszolgáltatottá, míg a másik szereplőt sikeres "kereskedővé," "üzletemberré."  (Fehér Lenke, tarki.hu)

8 megjegyzés:

Névtelen írta...

mennyi egy dugás?

BB írta...

hmhm, kérdezd meg, baszom,baszod

Névtelen írta...

A női megérzés a logika teljes hiányának politikailag korrekt kifejezése.

Névtelen írta...

‘Cuba has the cleanest and most educated prostitutes in the world’ and ‘sex tourism is a vital source of hard currency.’

Névtelen írta...

A hazai prostitúció szabályozásának történetében három – a reglementációs a prohibicionista és az abolicionista – szabályozási modellel találkozhatunk. A reglementációs rendszer egészen 1950-ig tartott, amikor a prohibicionista – azaz az üzletszerű kéjelgést tiltó és büntetőjogilag szankcionáló – rendszer lépett életbe. A reglementációs szabályozási modell lényege, hogy a prostitúciót nélkülözhetetlennek, vagy éppen szükséges rossznak tekintve megpróbálja szabályozni, annak gyakorlását korlátok közé szorítani. Azzal, hogy meghatározott feltételekhez köti a prostitúció gyakorlását (pl. felnőttkorúság, eü. kontroll), bizonyos fokig ellenőrzés alatt is tudja tartani. Teljesen nem iktatja ki e jelenség üldözését, mert a büntető szankcióra, – mint végső eszközre – sor kerül, amint a szabályozást, a kontroll elemeit nem tartják tiszteletben.
1840-től a prostitúciót már nem csupán rendészeti kérdésként, hanem közegészségügyi problémaként kezelik, felismerve az óriási egészségügyi kockázatot, a nemi betegségek veszélyeit. Különböző szabályrendeleteket alkotnak a bordélyházakról és a magán-illetve bordélyházi kéjnőkről. A prostitúció bordélyházi és magánbárcás változatait gyakorló személyek rendészeti és orvosi ellenőrzés alatt álltak. A jelenség szabályozottsága ellenére létezik a titkos prostitúció.
1950-től, a bordélyházak bezárását követően a prostitúció egésze tiltott tevékenységgé vált. A bordélyházi prostituáltak egy részét sikerült munkába állítani és integrálni a társadalomba, más részük viszont illegalitásba kényszerült és a titkos prostitúciót ekként gyakorolta. A prostitúciós hierarchia az illegalitásban is kialakult. A hierarchia legalsó szintjén voltak az utcai, míg legmagasabb fokán a külföldi "vendégkörre" specializálódott szállodai prostituáltak.

Névtelen írta...

4 évig néztem a túloldalról a Telekom "irodaépületéből", ahogy télen nyáron nyomják az ipart.Aztán beborították a kerítést náddal.Persze a kurvák ettől még nem tűntek el, akárhogy is szépítették...szerencsére azóta nem dolgozom ott.Akkor lássam legközelebb azt a környéket legközelebb mikor a hátam közepét!

Névtelen írta...

Bukkake
Cartoon
Celebrity
CFNM
Cheerleader
Chubby
Close Up
Coeds
Creampie
Cuckold
Cum Swallowing
Cumshot
Deepthroat
Doggy Style
DP
Drunk
Ebony
Erotic
Ex-Girlfriends
Exotic
Face Sitting
Facial
Femdom
Fetish
FFM
Filipina
Fingering
Fisting
Foot
Footjob
French
Gangbang
Gaping Hole
Gay
Gay Twinks
German
Glasses
Gloryhole
Granny
Group Sex
Hairy
Handjob
Hardcore
Hidden Cams
High Heels
Homemade
Housewife
Indian
Insertion
Interracial
Italian
Japanese
Jeans
Latex
Latina
Lesbian
Licking
Lingerie
Long Hair
Machine Fucking
Maid
Massage
Masturbation
Mature
MILF
Miniskirt
Missionary
Natural Tits
Nipples
Nurse
Office
Oiled
Old Man
Outdoor
Panties
Pantyhose
Party
Pigtails
Pissing
Pornstars
POV
Pregnant
Public
Puffy Nipples
Pussy
Reality
Redhead
Retro
Rimjob
Rough Sex
Russian
School
Shaved
Shemale
Short Hair
Shower
Skinny
Sleep
Small Tits
Socks
Solo Girls
Spanking
Sports
Squirting
Stockings
Strapon
Swinger
Tattoo
Teen
Thong
Threesome
Tied Up
Titjob
Toys
Turkish
Uniform
Upskirt
Voyeur
Webcam

Névtelen írta...

http://worldwideprostitution.com/the-ins-and-outs-of-prostitution-in-hungary