2013. június 23., vasárnap

Kovács-Magyar András logója: beszart a kuruzsló?

Kovács-Magyar András, kuruzsló, Budapest, Hungary, szélhámos, szellemi iskola, logó, vicc

Naná, hogy a logót a Mesterről mintázta az Ismeretlen Geci Logótervező, felismertem Kovács-Magyar Andrást a dúsan burjánzó hónaljszőrzetéről és a négy karjáról. KMA az erősen illatozó sumér ősmagyar táltos hónaljszőrzet segítségével kábítja el áldozatait, a négy kar pediglen a kapzsiságot jelképezi, ezek segítségével egyszerre négy zsebben tud a pénz után kotorászni a Holtak Föltámasztója, Özvegyek Gyámolítója és Árvák Istápolója. A nap és a hold azt szimbolizálja, hogy Kovács-Magyar András ezen tevékenységét fáradhatatlanul, éjt nappallá téve gyakorolja, a lábai közötti fekete bigyók meg finoman arra utalnak, hogy Kovács-Magyar András élete sem könnyű, hiszen mosolyogva bár, de éppen beszarik az erőfeszítéstől.

Az év logója, ne tessék röhögni, ez komoly.

Szellemi Iskola - Kovács-Magyar András
Energia Gyógyító Központ - 1143 Budapest XIV. kerület, Tábornok utca 11/A. I. emelet / 11. ajtó - Telefon: +36-1-251-4983, +36-1-222-3186

a sumérológus a maja-hun-magyar rokonság bizonyítékával

Kapcsolódó:

"Te sem vagy magyar genetikájú", Kovács-Magyar András egyik rajongója beszól

Napifasz, egyből kettő: Kovács-Magyar Andrással vágtat a hintaló, már halottakat is feltámaszt

"Ha valaki találkozik Kovács-Magyar András kuruzslóval, szapora seggberúgásokkal illesse: napi közveszély

Sátánisták a Kovács-Magyar Andrást lejárató kampány mögött?

Ávószsidók támadják Kovács-Magyar Andrást?13 megjegyzés:

irigy vagyok írta...

esetleg földig ér Kovács-Magyar András lógója :)

Névtelen írta...

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húrelméletek és „M” elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt 3+1 dimenzió létezik, hanem 11, 12, illetve 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.
A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját.

Az oldal bal felső sarkában a szakrális tudás és emlékezet megtestesülése: a Szent Korona, míg jobbra az Élet-magja ábrázolás látható. Ezt az önmagában is hatalmas mondanivalóval bíró szimbólumot könnyedén, egy körző segítségével megszerkeszthetjük. Kijelölünk egy pontot, rajzolunk egy kört. Ezután ugyanezzel a sugárral hat pontot jelölünk ki a körön, és a virág szirmaihoz hasonlóan még hat kört készítünk. A kialakult metszéspontok segítségével könnyen megszerkeszthetők a 3 dimenziós szabályos testek. Szabályos testből, vagy platóni testből a 3 dimenziós térben csak 5 létezik, ezek láthatók jobbra. Mindegyik oldalait egyenként egybevágó szabályos sokszögek határolják, minden lapszögük egyenlő és a csúcsalakzataik is egybevágók.
A szabályos testek elnevezései oldalaik száma szerint: 4 - Tetraéder; 6 - Hexaéder; 8 - Oktaéder; 12 - Dodekaéder; 20 - Ikozaéder; A 3 térdimenziós testeket egymásba transzformáljuk és az idő segítségével egy változó alakzatot jelenítünk meg. Ez a (4 dimenziós) test a Metatron* kocka. *A Metatron a monoteista vallásokban (egyes vallási irányzatokban) az angyalok legfelsőbb szintjén foglal helyet.

Képzeljünk el egy hasonló átalakulás ábrázolást a baloldalon található forgástesteknek megfeleltethető ősi szűrhímzés mintákkal! A Magyar népmesék rajzfilmsorozatban is megjelenő égig érő fa motívumot kapjuk.
Ez a fajta megjelenítés sokkal élet-telibb. A magyar néprajzban az Élet-magja ábrázolás a mai napig igen elterjedt. A motívumot megtalálhatjuk többek között hímzésekben, edényeken, és a székely kapukon is.

Névtelen írta...


Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...
Az intelligencia számrendszer-független megjelenítése! A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler „Mysterium Cosmographicum” című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető. A szabályos testek vagy platóni testek azonban már jóval Platón előtt is használatban voltak, találtak már leleteket ősi etruszk területeken is (lásd lentebb).
A szimbolikán és színeken keresztül összefüggések adódnak a kínai asztrológiában szereplő öt elemmel, az égtájakkal és az évszakokkal is. Több más rendszerben is útmutatást adnak, mint a monoteista vallásokban szereplő angyalok (dzsinnek, szeráfok) hierarchiája, illetve a kozmoszban fellelhető halmazállapotok.
Az úgynevezett titkos társaságok szimbolikája itt kerül bemutatásra! Áttörés a tiszta energiatermelésben fent a menüben, illetve IDE KATTINTVA http://www.szentgeometria.hu/index.htm

cionistazsido írta...

földig ér Andris aranyere?

Névtelen írta...

... ma keresd meg azokat a csapdákat, melyek arra késztetnének, hogy túlzott mértékben felelősnek érezd magad másokért, s ez által áldozattá válj. Ne vegyél tudomást azokról a pillantásokról, utalásokról és szavakról, melyek ilyen csapdába csalhatnak és legyen igényed arra, hogy mások őszinték legyenek hozzád... Nem vagy egyedül... (...)

Dzsónvéjn írta...

ki ez a fasz? valami Budapest TV freak?

Névtelen írta...

mi a bajezzel a fickóval? elveszi a hülyék pénzét

Névtelen írta...

fel kel nyomni neki a varázsvesszejét

jancsi néni írta...

nem beszart, hanem beleteleportált a gatyájába

Névtelen írta...

ez egy Kovács egy tolvaj féreg

Névtelen írta...

gyökércsakrájából egy szép új világ türemkedik előfele

BB írta...

szép új világ, ahol a százforintoson KMA arcképe díszeleg

BB írta...

és a magyar helyesírás be leszen tiltva