2010. október 25., hétfő

Kapás utcai kreatív

Kreatív gerilla reklám :)

A cetlik a kommunikáció egyedi formái, rövid üzeneteket, felhívásokat, figyelmeztetéseket szokás közvetíteni velük. Meg reklámot, naná.


A következő tartalmú levelet küldte Bojár Iván Városarculati tanácsnok - egyben a Szeretem Budapestet Mozgalom elnöke - a Magyar Ingatlanszövetség elnökének, minden ingatlanforgalmazó cég vezetőjének és a sajtónak, mivel a legtöbb nagy, ismert ingatlanforgalmazással foglalkozó cég és azok irodái gátlástalanul teleragasztják hirdetéseikkel Budapest utcáit, tereit, illetve a lakóházakat. 2009:

Magyar Ingatlanszövetség
Mehrli Péter
Elnök úr részére
1024 Budapest
Margit krt. 43-45.
VII. em. 5. ajtó


Tisztelt Elnök úr!
A Fővárosi Önkormányzat vezetésének határozott szándéka, hogy meghallva a városlakók panaszait, valamint felkarolva a civil kezdeményezéseket, megtisztítja a várost a közterületeken, épületeken, hidakon, műtárgyakon, városszerte mindenütt fellelhető, mindent belepő illegális plakátoktól, hirdetésektől. Mintegy 2 éve kezdtük el az első kampányunkat az illegális plakátok és hirdetőtáblák ellen, s ezen a területen számos eredményt értünk el: együttműködve különböző civil szervezetekkel (Szeretem Budapestet Mozgalom, City Guardian) és hatóságokkal (BRFK, Fővárosi Közterület-fenntartó, Fővárosi Közterület-felügyelet, Fővárosi Főügyészség) a várost megtisztítottuk a vadplakátoktól, s az ehhez kapcsolódó iparágat szinte teljes mértékben felszámoltuk.
A még hatékonyabb célok elérése érdekében jogszabály módosítást is kezdeményeztünk, célunk, hogy az új szabályozás a korábbinál lényegesen szigorúbb legyen, és elkerülhetetlen felelősségre vonást tegyen lehetővé. Ezek mellett a hatósággal történő együttműködésünk értelmében a Fővárosi Közterület-felügyelet mostantól kezdve a szabálysértési hatóságokkal közösen jár el a plakátok megrendelői ellen is.


Az eddigi plakát-mentesítési munka során az illetékes szervezetek (többek között a Főváros megbízásából a City Guardian) gyakran találkoztak kisebb-nagyobb ingatlanforgalmazó cégek illegális plakátjaival, hirdetéseivel – a legnagyobb mértékben, két éves tapasztalataink szerint, a Duna House, a Centrál Home és a Tipp Ingatlan ragaszt. De ismerünk számos, lokális érdekkörű irodát is, például a Pasaréten, amely az említettekhez hasonlóan, magányos özvegyasszony reszketeg kézírását mímelő ragasztmányokkal szennyezi körbe naponta az általa értékesítendő épületek környékét, ipari mennyiségben.
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek egyfelől illegálisak, másfelől városarculati szempontból is rombolják Budapest képét. A korábban elharapódzó vadragasztási gyakorlatban mindannyiunk – kisebb-nagyobb mértékben – részes. Történik ez talán abban a félreértésben vagy téveszmében, hogy a vadragasztás, az illegális köztérhasználat nem is jogszabályellenes tevékenység, sőt azzal senki érdekeit nem is sértjük, s mindaddig, amíg nem kapnak el bennünket, tovább folytathatjuk. De legyen az utóbbi megjegyzésem amolyan joviális értelmezése a arcátlan és önző gyakorlatnak.
Tisztában vagyok azzal, hogy gazdasági válság, illetve ingatlanhitel-válság sújtja Önöket is, és ezért mindenféle megoldást megragadnak, hogy helyzetük ne romoljon, de ez számunkra nem akceptálható technika. Különösen nem az, ha az utóbbi évek igen sokrétűvé fejlődött promóciós módszereit vesszük alapul, a legálisan terjedő ingyenes ingatlanos lapoktól az internetig, amelyek nagyságrendekkel javították az elérési mutatókat. Nem tartjuk tehát megengedhetőnek, hogy az illegális helyeken kiragasztott vagy kihelyezett plakátok, hirdetési cetlik ellepjék a várost és műemléképületeken, fatörzseken, kirakatokon, villanyoszlopokon, utcabútorokon súlyos mértékben rondítsanak a város arculatán. Budapest versenyképessége amúgy is sok ponton sérül, ezért a meglévő értékeket még tovább rontani – szűklátókörűségre vall, s ezt mindenkinek fel kell ismernie. Különösen olyan ágazat szereplőinek, amelyben az ingatlan érték képződéséhez a környezet, a környék minősége is szignifikánsan hozzájárul. És különösen olyanok részéről nem, akiknek bizonnyal vannak Európa más nagyvárosaival kapcsolatosan is ismereteik, s látják, hogy a hasonló módszerek sehol nem elfogadhatók.
A következetes várospolitika látható eredményei hatására, meggyőződésem szerint, tartósan egyik ingatlanforgalmazó cég arculatának sem tesz jót, ha illegálisan jelenik meg a város számos pontján. Már csak azért sem, mert az illegális plakátokat és hirdetőtáblákat nem csak eltávolíttatjuk, de minden esetben feljelentést is teszünk a Szabálysértési Hatóság felé. Ez ebben az esetben sem lesz másképp.
Mindezek fényében felkérem Elnök urat, hogy támogassa munkánkat és szólítsa fel az ingatlanforgalmazókat, hogy hagyjanak fel ezzel az eddig is csak illegálisan gyakorolható hirdetési móddal, és célcsoportjaikat más, legális, környezetbarát és esztétikusabb módon szólítsák meg. Felkérem Önt továbbá, hogy segítse elő, hogy az ingatlanforgalmazó cégek promóciós szerződéseikben ezentúl külön rendelkezzenek arról, hogy hirdetéseik nem jelenhetnek meg sem vadplakátozás, sem egyéb illegális hirdetés formájában.
Az illegálisan kihelyezett plakátokat vagy egyéb hirdetési eszközöket haladéktalanul és következetesen eltávolítjuk és megtesszük a szükséges intézkedéseket is. Amennyiben az utóbbi időkben elharapózott vadplakát-ragasztási helyzet nem változik, civil szervezetekkel (pl. Szeretem Budapestet Mozgalom) összefogva, különböző akciók keretében fogunk kivonulni a legnagyobb ragasztókhoz és erre a sajtónyilvánosságot is felhasználjuk.
Bízom benne, hogy Elnök úr is egyetért kezdeményezésinkkel, melyeket egy személyes találkozó keretén belül szívesen megtárgyalnék Önnel.
Megértésében bízva várom szíves visszajelzését.


Üdvözlettel:


Bojár Iván András
Városarculati tanácsnok
Szeretem Budapestet Mozgalom elnöke

Nincsenek megjegyzések: