2010. október 6., szerda

HP Lovecraft

Rudinak, a Homály neves kutatójának fotóival illusztrált kedvcsináló Howard Phillips Lovecraft félelmetesen rettegő világába. Erdélyi szál!

HP Lovecraft, Románia, Ward, Budapest, Providence, Erdély, románok, Ferenczy
Lovecraft

Lovecraft, Ward Lovecraft, Románia, Ward, Budapest, Erdély, románok, Ferenczy, Lovecraft, Ward, Budapest, Erdély, románok, FerenczyA szövegről, amely itt következik, a szakértők elmondták dr. Willetnek, hogy egy hozzá nagyon hasonlót lehet találni "Eliphas Levi' misztikus írásaiban; ez volt az a titokzatos lélek, aki a tiltott ajtó repedésén átsurranva megpillantotta túlnan az úr félelmetes mélységeit:

Per Adonai Eloim, Adonai Jehova,
Adonai Sabaoth, Metraton Ou Agla Methon,
verbum pythonicum, mysterium salamandrae,
cenventus sylvorum, antra gnomorum,
daemonia Coeli God, Almonsin, Gibor,
Jehosua, Evam, Zarúathnatmik, Ueni, veni, veni.

Aki beszippantotta ezeket az illatokat, egy pillanatra végeláthatatlan délibábokat látott fölvillanni maga előtt, különös dombokat és szfinxeknek meg szárnyas pegazusoknak végtelenbe nyúló sorait.

HP Lovecraft, Románia, Ward, Budapest, Providence, Erdély, románok, Ferenczy
Pedig íme, csak egy rövid töredék volt az egy rég elfeledett nyelvből:
DIES MIES JESCHET BOENE DOESEF DOUVEMA ENITEMAUS


HP Lovecraft, Románia, Ward, Budapest, Providence, Erdély, románok, FerenczyMalá ulica 11.
Prága, Óváros
1928. február 11.

Testvérem Almonsin-Metratonban!

A mai napon megkaptam értesítésedet, mi jött elő azokból a Sókból, mellyeket elküldtem volt néked. Nem volt jó, ami világosan azt jelenti, hogy Barnabus elcserélte a nékem küldött Minta fejfáját. Ez gyakran megesik, emlékezz csak rá, mit kaptál 1769-ben a King's Chapell temetőjéből, és mit a régi temetőből 1690-ben, amely aztán végzett vele. Én is kaptam illyent Egyptumban 75 évekkel ezelőtt, tőle kaptam azt a sebhelyet, amelyet a Fiú 1924-ben látott rajtam. Már régen megmondtam néked, hogy ne hívjál föl senkit, azkit nem bírsz visszaküldeni, akár a halott Sókból, akár az Tulnansó Sphérákból. Tartsad mindig készenlétben a visszaküldés szavait, és ne pihenj meg addig, amíg meg nem bizonyosodol róla, ki az, akit felhívál. Mostanság tíz temető közül nyolcban megváltoztak a kövek. Soha sem lehetünk bizonyosak, amíg meg nem kérdezzük.


Nagy-Magyarország, Erdély, LovecraftMa hallottam H.-tól, hogy baja akadt a katonákkal. Sajnálja, hogy Transsylvania Magyarországtól Romániához került, és szívesen áthelyezné a székhelyét, ha a vára nem volna tele azzal, amit mi ismerünk. De erről bizonyára írt neked is. Legközelebb küldök néked valamit egy keleti halomsírból, amelyben nagy örömödet fogod lelni. Ezenközben ne feledd, hogy óhajtom B. F.-et, ha meg tudod szerezni nékem. Te jobban ismered G.-t Philadelphiában, mint én. Ha úgy gondolod, először őt támaszd fel, de ne légy véle nagyon erőszakos, mert utána én is beszélni akarok vele.
Yogg-Sothoth Neblod Zin
Simon 0.

Lovecraft, Lovecraft, Ward, Budapest

Erdély, Lovecraft, HP Lovecraft, Románia, Ward, Budapest, Erdély, románok, Ferenczy, Magyarország Ferenczy-kastély
1928. március 7.
Kedves C.!

Cca. 20 milicista látogatott meg annak okán, amit a falusi népség híresztelt rólam. Muszáj mélyebbre ásnom és kevésbé hallatnom magamról. Ezek a Románok átkozottul rászállnak az emberre, mert míg egy Magyart étellel-itallal megvásárolhatsz, ezek fontoskodnak és mindenbe beleütik az orrukat. A múlt hónapban M. elküldte nékem az Acropolis Öt Sphinxéből való Sarcophagust, onnan, ahol azkit én előhívtam megjelölte, és 3 beszélgetést folytattam azzal, azki abban el volt földelve. Elküldörn S. 0.-nak egyenesen Prágába, majd Tenéked. Makacs, de te az illyenekkel el tudsz bánni. Bölcs tőled, hogy kevesebbet tartasz, mint korábban, mivelhogy szükségtelen az őröket formában tartani, mert ez csak ráfizetéssel jár, és te is jól tudod, hogy ha baj van, csak több lészen mit föltalálnak. Ha úgy hozná a szükség, most könnyebben máshová költözhetel anélkül, hogy gondot okozna, hogyan szabadulj meg tőlük, ámbátor reménylem, hogy egyhamar semmi sem kényszerít illyen bajos dologra. Szívemben örvendezek, hogy nem sokat érintkezel azokkal ott kint, mert az mindétig halálos veszedelem forrása vala, és jól tudod, mi származna abból arnikor védelmet kértél olyasvalakitől aki vonakodott megadni azt. Nálam jobban buzgólkodál, hogy szert tettél azokra a formulákra, mellyeket egy másik sikeresen fölmondhat, Borellus azonban úgy vélte, hogy ugyanilyen eredménnyel jár, ha csak a megfelelő igékkel élsz. Gyakran él vélük a Fiú? Kár, hogy elfinnyásodik amit én már akkor előre láték, amikor csaknem tizenöt hónapokig itt volt nálam, hitem szerint azonban Te jól tudod, hogy kell elbánni véle. A formulákkal nem igézheted le őt, mivelhogy azok csak olyanokra hatnak, azkiket a másik formulák fölhívtak volt az Sóikból; néked azonban van erős kezed meg késed és Pisztolyod, és sírokat sem nehéz ásni, avagy acidumok is vagynak elégetésre. 0. azt mondja, hogy odaígérted néki B. F.-et. Utána én is akarom őt. Hamarosan meglátogat téged B. és lehet, hogy elviszi néked azt, amire attól a Memphis alatti Sötét Dologtól áhítozol. Légy óvatos, mit hívsz föl, és óvakodjál a Fiútól.

Egy esztendő múlva megérik rá az Idő, hogy fölhívjuk az Alvilági Légiókat, és attól fogva semmi sem lészen Korlátja aznak, mi miénk. Bízzál az én szavaimban, mert jól tudhatod, hogy ezekben a 150 esztendőkben 0. meg én több lehetőséggel bírunk náladnál ezen dolgokkal foglalatoskodnunk.

Nephreu - Ka nai Hadoth Edw. H.

Az akkori sok szörnyűség okozta előérzettől indíttatva Willett megbízott egy nemzetközi sajtófigyelő ügynökséget, hogy gyűjtsék ki a mostanában Prágában és Kelet-Transsylvaniában történt nevezetes bűntényekről és balesetekről szóló tudósításokat; és fél év múltán az volt az érzése, hogy a kézhez kapott és lefordított sok tarka eset között két nagyon is jelentóségteljes hírre bukkant. Az egyik arról tudósított, hogy Prága legrégibb negyedében egy éjjel teljesen összeomlott egy ház, és az emberemlékezet óta ott lakó gonosz vénember, Josef Nada nyomtalanul eltűnt. A másik azt adta hírül, hogy a Rákostól keletre húzódó transsylvaniai hegyekben egy irtózatos erejű robbanás minden lakójával együtt eltörölte a föld színéről a hírhedt Ferenczy várát, akinek a parasztok és a katonák között egyaránt olyan gonosz híre volt, hogy hamarosan Bukarestbe rendelték volna kihallgatásra, ha ez a baleset nem vetett volna véget egy minden emberi emlékezetnél hosszabb életútnak.
Nincsenek megjegyzések: