2014. április 6., vasárnap

Szavazott Ön már? A Gondolkodó Antikvárium nem.

Szavazzatok a sintérre
kép forrása: Gondolkodó Antikvárium
Zombik : állampolgárok, demokraták , hazafiak , jobbosok meg balosok meg liberálisok a kapitalizmus nagy és szent családjainak "holt lelkei " kapitalizmus hivők ,megszilárdithatjátok templomotok falait : vályuhoz !


SZERVEZKEDJ! SZABOTÁLJ! HARCOLJ!
 

Mára mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a kapitalizmus a földi élet, és közvetlen, az emberek létbiztonságát megtámadó rendszer.

- Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest
túltársadalmasodott, mégse tud össztársadalmivá válni, és minden
eddiginél erősebb az atomizáció, az egoizmus, a tulajdonmánia.

- Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest mind
nemzetközibb és mégse tudja nemzetközi egységbe kovácsolni az
emberiséget. A háború, az erőszak a mindennapok részévé vált.

- Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest
túlfejlődött ennek következtében milliók pauperizálódtak, váltak a
rendszer számára feleslegessé. Másrészt a profitéhségét mind inkább a
kizsákmányolás fokozásával tudja csak elérni.


A kapitalizmusban a termelőerők és a termelési viszonyok ellentmondásban vannak, és ezen ellentmondásokat képtelen feloldani.

Avagy lehet reformizmust vagy populista fasizmust követelni/óhajtani és végrehajtani, lehet demokrácia vagy lehet tekintélyuralmi rendszer, netán diktatúra. Lehet Összefogás 2004, LMP vagy Fidesz, Jobbik, Munkáspárt és egyéb baloldali, szélsőbaloldali párt … tökmindegy. Ettől még a tőkés rend ellentmondásai tovább dolgoznak és a bolygó nem végtelen.

Szavazz, vagy ne szavazz! Ha akarod bojkottáld a választásokat. Teljesen érdektelen

A feladat nem ez. A feladat a kapitalizmus ellentmondásainak feloldása.
Azaz az, hogy a kizsákmányoltak a bérmunkásosztály és a pauperek illetve egyéb nyomorultak végre felismerjék a közös érdeket , maguk kezébe vegyék sorsukat és egységes proletár osztállyá szerveződjenek.
Kiélezzék az osztályháborút, és a kapitalizmusban létrejött azt egyre inkább tagadó tendenciákat továbblökjék és a kapitalizmus lerombolásával új társadalmi viszonyokat teremtsenek.

A feladat tehát a meghaladva tagadás, a kommunista társadalom kiharcolása a kommunista forradalom és proletárdiktatúra által!

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Nincsenek megjegyzések: