2013. május 25., szombat

Könyvajánló: BERTA TIBOR: Az IDŐKÓD c. könyve


BERTA TIBOR: Az IDŐKÓD c. könyve 2960 ft (ÁFÁS ár)


Berta Tibor a Magyar Szent Korona 18 év saját kutatási eredményét adja közre - olvasmányos formában  - felfedezéseinek tudományos alátámasztásaival (NASA-s,számítógépes csillagászati program) ill. kultúrtörténeti, asztrológiai bizonyításaival. Ennek kapcsán a könyv
sehol eddig nem publikált, számos, világszenzációra is számot tartó új felfedezést hozott nyilvánosságra.

 Csak néhányat megemlítve: - a Magyar Szent Korona és az angliai Stonhenge kőkörének szerkezete az
égbolt földi vetülete, - az egyiptomi Kheopsz piramissal kiegészülve egy energetikai rendszert alkot és azonos mértékegységben készült égi és földi naptári rendszer (ahol etalon a Magyar Szent Korona fejpántja), - Jézusnak és édesanyjának Máriának a születési dátuma, a nemzeti zászlónk piros-fehér-zöld színe és különböző évszámok (azóta már bekövetkezett és még előttünk lévő események évszámai) a Magyar Szent Koronán, - A Kárpát medence területi 'égi' léptéke (katasztrális hold) és minőségi mértékegysége (aranykora), stb.

 A dél-angliai Stonehenge és az egyiptomi Kheopsz piramis az ősi időktől fogva üzeneteket közvetít az emberiség számára. Az üzenetek kulcsát - az időkódot - a Magyar Szent Korona őrzi szerkezetébe rejtve. Az időkód segítségével megfejtett építmények az ókori csillagászat nyelvén szólalnak meg, mint időmérő szerkezetek és jelzik a kozmikus időt. Azt, hogy valójában hány óra van kozmikus (égi) szinten.

Erre az idöre kíváncsi ma mindenki, hogy mennyi ideje is van még hátra a Földet lakó emberiségnek. Ki lehet-e ezt valahogyan számolni? Lesz-e világvége? Mikor kezdődik a bibliai apokalipszis, vagy már el is kezdődött?

Nos ez a könyv segít a fenti kérdések megválaszolásához. A Stonehenge, a Kheopsz piramis és a Szent Korona üzeneteinek elolvasása után újabb lényegi kérdések merülhetnek fel... aki a három építményt tervezte, az elöre látta a jövőt? Ő az Isten valójában? A három kozmikus időmérö szerkezet mennyi időt mutat ma?

Galaxisunkban az ember szűkebb kozmikus környezete a Naprendszer. Az ókorban a központi óriás égitest -a Nap - mint Isten létezett az emberek tudatában. Kétezer éve Jézus is napistenként a világosságot - a fényt - hirdette a sötétség erőivel szemben. Ez a sötétség és világosság harca az ókori Zoroaszter tanítása volt. Ezen belül létezett a  zurvánizmus, az idő vallása, amely szerint az időt uraló lény maga az Isten (Zurván). Az idővallásának alaptézise az volt, hogy a földi világ dolgait az égi világ irányítja és tartja azt ellenőrzése alatt. Az ókori asztrológia - minden tudományok egyesítője - is azt a nézetet képviselte, hogy a csillagokban minden előre meg van írva, s a planéták égi helyzeteiből következtethetünk akár a jövőre is.

Az ókori nagykultúrák igen nagy figyelmet fordítottak az égi és a földi erők kiegyensúlyozására, a természeti erők és az emberi tevékenység harmóniájának megteremtésére. A kozmikus és a földi erők egymásnak feszülését az ókori geomantia tudománya írta le (az elhelyezés és tájformálás művészetének mai neve a radiesztéziai Feng Shui). A geomantia valójában három erőforrás energiáit veszi figyelembe, így az égi erök az idő múlását határozzák meg, a földből eredők az időjárást és a földfelszínt, míg a harmadik erő az emberi tényező. A geomantia tudójának, a földjósnak a feladata, hogy a három erő harmóniáját megteremtse egy adott területen. A Magyar Szent Korona egy ilyen harmónia szimbóluma, ahol az Ég és Föld erői jelennek meg, hogy a választott területen élő emberek sorsa a legkedvezőbben alakuljon. A geomantia tudói így érték el azt az állapotot, mely szerint a Magyar Szent Korona az ország teste - égi erők emelik az ország területe fölé - és így az ország a Korona alá tartozik. Ebben a mágikus erőkiegyensúlyozó eljárásban a földjósok az idötényezőt is hozzárandelték a hely kiválasztásakor az országlakók sorsához. Miután a szimbólum harmóniáját avatatlan, nem hozzáértő kezek a múltban megmásították, (vagy elrontották), ez a jövőre nézve hatással kell hogy legyen az itt lakók számára.

Ennek a problémának a megoldását szolgálhatja az Időkód c. könyv, mert ha az Ég erői a Föld erőivel és az emberek szándékával találkoznak, helyére áll a harmónia. Ennek épp itt lenne az ideje...,


Nincsenek megjegyzések: