2013. május 31., péntek

Ha valaki találkozik Kovács-Magyar András kuruzslóval, szapora seggberúgásokkal illesse

Magyar-Kovács András
Sumér szófejtő. Mezopotámiai nyelvészeti kutató. Ózon gömböcskék mindenfelé. Állatok körül legyeskedett. Mén - kû. Szellemműtét. Aura térképrendszer. Szellemgyógyászat fantomokon. Gerincbetegségek, tüdődaganatok, agydaganatok, nőgyógyászati gondok, asztma, izületi betegségek, meddőség, süketség. Saját gerincproblémáival persze nem egy táltoskollégához fordult, hanem sebészhez, Csécsey professzorhoz. Helyesírási gondok, a rovásírásban bizonyára otthonosabban mozog.

napi kurvaanyázós rovatunk, napi seggarc:

ÜSD.

Általában cinikus vigyorral figyeljük a szélhámosok (pl. politikusok, csak hogy a nyilvánvalót mondjam) tevékenységét: ha nem húzza le a hülyéket ő, akkor lehúzza más, balekokon nem lehet segíteni. Időnként azonban előfordul, hogy nem röhögünk a hülyék lehúzására szakosodott szélhámosokon, de nem ám. Itt van ez az aljas, negédes, pipiskedő faszarc, ez az önjelölt táltos, más néven a remény parazitája, aki a legszerencsétlenebbekken, a csodaváró betegek kifosztásából hízott degeszre. Univerzális fasz, ráktól süketségig mindent gyógyít, méghozzá kézrátétellel, bioblablával.

Kérésre előveszi a csodavesszejét, amit egyszer valaki feldughatna a varázsló méretes valagába.

Viszont ez már közveszélyes szélhámos, megmasszírozza az 50%-os aspondylosistetist (csigolyacsúszás), de meg ám, nem szarozik szakértelemmel és lelkiismerettel, leszarja, hogy esetleg megbénulhat a beteg. Ismerősünk négykézláb mászott ki a taxiból a csodatevő kuruzsló "kezelése" után, utána napokig nyomta az ágyat, erősen fontolgatva, hogy feljelenti táltosunkat. Sajnos, végül mégsem lett feljelentés az ügyből. 

Ezúton kérjük, hogy akinek romlott az állapota Kovács-Magyar András "kezelése" következtében, az írja meg nekünk.

Az ilyenek esetében 200 év sitt egy uránbányában a társadalom jogos önvédelmének számít. Bónusznak megkaphatja lakótársnak Vágó Istvánt, aki hasonlóképpen kapzsi szélhámos (Amway, Credithill, Gyurcsány, ATV), bár saját állítása szerint szkeptikus.

Bucsúzóul a szokásos, visszafogottan uszító modorunkban:

Üssétek, ha látjátok.
SZÍV-LA-PÁT!


seggarc
New Age cuki táltos leopárdmintás zakóban.

http://sargahaz.blog.hu/2009/10/04/csoda_a_storyn

seggarc
Táltosgiccs: korona, címer, népi faragásokItt a magyar média egyik legundorítóbb csúszómászójának, Hajdú Péternek a Frizbijében terjeszti kártékony baromságait, bizonyára kifizette a műsoridőt a médiahiénának. Hasonló a hasonlóval, zsák a foltját, szélhámos a műsorát.

"Mindvégig éreztem a gyökereimbõl származó erők jelenlétét."

Születésemmel életem elrendeltetett, hiszen egy vízöntõ mi más is lehetne, mint… Fényeslitkén éltem nagy családi boldogságban a falusi örömök áradatában, majd elkerültem Miskolcra a Bláthy Ottó Erõsáramú Szakközépiskolába, aztán Pécsre a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolára.
Mindvégig éreztem a gyökereimbõl származó erõk jelenlétét.
Mezopotámiai nyelvészeti kutatásaim során döbbentem rá, hogy a szülõfalum milyen útravalóval is indított el az életbe. Fény = Szellem, es = és, lit = lélek, ke = hely:
Szellem és lélek helye, ahonnan indulhattam.
(Sumer szófejtéssel kaptam meg a rejtély kulcsát)
Gyerekkoromban egyszer megkérdeztem anyukámat, "hogy mik azok a kis gömböcskék a levegõben", ma már tudom, hogy ózon gömböcskéket láttam - de Õ megnyugtatott, hogy nincs ott semmi.
Nagyon szerettem az állatokat, volt is lehetõségem körülöttük legyeskednem, de a lovakhoz, akikhez leginkább húzott a szívem csak lopva juthattam el. Ha az utcánkba fordult egy szekér, mindig felcsimpaszkodtam rá és alkudoztam a hajtókkal, hogy cseréljük el apukám Moszkvics autójával, ami elsõ volt az 196O-as években, a falunkban. Õk nem is lettek volna ennek elrontói! A TSZ. telepen sóvárgóan nézegettem a csikókat: Hej ha egyszer felülhetnék rátok! Meg is próbáltam, de õk gyorsabbak voltak. Amikor aztán elérkezett a szántások ideje, egyszer - egyszer felülhettem egy itatáshoz vezetés erejéig.
Nagymamám, Lövõpetriben piócákkal gyógyított és megajándékozott engem is egy nagy
"tudománnyal", hogyan lehet egy égett emberi bõr felületet 2-3 hét alatt úgy helyre hozni, hogy annak nyoma se maradjon.
Akkor, és azóta is számtalan sokan foglalják nevét imába. Nem értettem még gyerekkoromban, hogy miért mondta mindenkinek, hogy ne nekem köszönjétek, hanem annak, aki nélkül én egy porszem sem lehetnék.
Apukám, aki a falunk legtréfásabb tanítója volt, jól értett a gyógyítási praktikákhoz is, hiszen barátját a dr. Nagy Laci bácsit gyakorta kísérgette és segítgette biológus lévén. A rokonságomban szinte mindenki tanító volt , emlékszem sokan versenyeztek azért , hogy a gyerekeik anyukám osztályába kerülhessenek. 
Nõvérem is tanító lett, majd a tenyéranalízis nagy ismerõje örömömre. Két aranyos fiú gyerekkel ajándékozott meg az élet, Bandikával és Petikével. (Ha meglátják õket csak ennyit mondanak: Tiszta apjuk). Elkezdtem mérnöki pályafutásom, de úgy éreztem magam, mint a madár, akit kalitkába zártak.
Építési elõadóként, majd megyei kisipari fõelõadóként, késõbb közgazdasági elõadóként dolgoztam a megyeházán. És ekkor ütött be a Mén - kû. Ekkor, több hold gyümölcsöst és dohány földet mûveltem, nagyon szeretem a növényeket és kellett is a konyhára, hiszen lakásra gyûjtöttünk. Túlzásba vittem a munkát, mint sokan mások és "úgy maradtam" a derekam beállt. Én azt hittem még ekkor , hogy néhány injekció majd megoldja. Igen ám, de nem oldotta meg. Végül is a csontkovács segített. A bizalmam úgy meg nõtt ez irányba, hogy mást sem kerestem csak a gerinc manipulációs módszereket, és a kontinensek valamennyi módszerével sikerült megismerkednem. Összegyúrtam az ismereteket, és "kijött" belõlük az elsõ csoda! Gerinc sérves betegek százai kerülhették el a mûtéteket. Az országban minden nap dolgoztam Gyõr, Siófok, Veszprém,
Székesfehérvár, Budapest, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza. Aztán a túlpörgetett élet egy komoly tüdõbeszûrõdést hozott. Így ismerkedtem meg a földsugárzások mérésének életmentõ jelentõségével.
Hónapokig köhögtem és a röntgen is alátámasztotta a tényeket. Orvosi kezelések közben végre kimérték a fekhelyem, és részt vehettem egy szellemmûtéten, ettõl a pillanattól új életre kaptam. Egy újabb felismerés bizonyságának megtapasztalása röpített tovább utamon. Kidolgoztam több tízezer aura mérés alapján a térképrendszeremet, amely alapján, az aurán található sérülésekbõl következtetni lehetett a betegségekre.
Ezt az aura térképrendszert azóta is nemzetközileg ismerik és használják. Sikerült az adományok által, gerincbetegeket, tüdõdaganatot, agydaganatokat, nõgyógyászati gondokat, asztmásokat, izületeseket, évtizedes idült betegségben szenvedõk ezreit, meddõséget, süketek százait meggyógyítanom.
Kassai Lajossal és a lovas íjászatával való megismerkedésem, egy aktív meditációs gyógyítási módszer lángjait gyújtotta meg érzékletemben. Kidolgoztam egy új gyógyítási technikát a szellemgyógyászatban, fantomokon.
Felismeréseimbõl írtam egy könyvecskét, sokáig gondolkodtam milyen címmel, engedjem útjára.
A könyves polcomhoz vezetett egy erõ, levettem egy könyvet, kinyitottam és ez állt benne:
A Táltos a Bakonyban... (Makkai Sándortól: Magyarok Csillaga) Igen ám, de ki az a Táltos.
Aztán egy hang másnap reggel a fejemben...Táltos ...Táltos ....Táltos....
El kezdtem kutatni és éreztem, hogy az Õ hagyatékukat hordom. A köztük és közöttem lévõ tudás hatalmas távolságát és érzelmi közelséget érzékeltetve kapta a könyvecském címül: Gyógyító Táltosok Nyomában. Éreztem az út elsõ pillanatától, hogy ez nem hivatás csupán, hanem küldetés.
A sors úgy akarta, hogy Amerikában is megmérettessek. A gerinc, izületes, nagyot halló és daganatos betegek százainak Táltos módszereimmel való gyógyulásairól az amerikai lapok is hatalmas örömmel írtak. Módomban állt India varázsát is magamba szívni néhány hétig. Amerikai történész professzor ismerõsöm sokáig érdeklõdött a Táltosok cselekedetei és hite felõl és miután jó néhány éjszakát átbeszélgettünk és napközben látta a bizonyságtételeket így szólt : " Te vagy az. " És én elhallgattam. Meg kellett értenem, hogy én vagyok az, akinek ezt a tudást meg kell osztani, mindazokkal, akik eddig csak emlékekben õrizték a nemzetünk hagyatékát, de ma már ez élõ valósággá és bizonysággá vált.
Cipésznek... cipõje, csontkovácsnak... gerince , a túlfeszített életritmus egy olyan gerincsérvhez vezetett, amibõl nem bírtam saját erõmbõl visszajönni. Egy áldott kezû sebész, Csécsey professzor adta vissza a lábam újra érzését, és mozgatásának élményét, néhány hetes mozdulatlanságra kényszerítésem után.
Nagyon tisztelem mindazokat, akik az emberért tesznek, lehet õ óvónõ, pék, autószerelõ, orvos, tanár, földmûves vagy politikus, amennyiben jó cselekedeteinek középpontjában az ember van, számomra példakép.
Egy asszonykát kezeltem 1O éve derékgondokkal, és nemrégiben felhívott bizonytalanul. Újra el kezdett fájni a dereka, de nem tudta fordulhat e még hozzám, ugyanis azt hallotta, hogy én valami lovas iskolát vezetek!
Kiderült, hogy ez a "lovas iskola" valójában egy kicsikét mást fed, azóta hallgató õ is és a derekát is helyre hoztuk, mellesleg.
Létre hoztam a Táltos Iskolát, majd évekkel késõbb a Táltos egyesületet és 1998 január 1-vel, az Õsmagyar Táltos Egyházat, sokunk örömére és reménységére.
Az utamon csak segítõkkel találkoztam. Akik lefelé nyomtak, még jobban megtanítottak felállni, és akik emeltek azoktól ajándék volt minden pillanat.
A családom, akinek legnehezebb volt ez az elmúlt évtized, nem sokat láthattak. Ma már hála Istennek igen.
Nagyszerû érzés, két legény fiammal elmenni lovagolni, vagy a Tisza habjait átszelni úgy, mint a régi szép idõkben még én, mint gyerek, csak áhítoztam mindezeket.
Boldog vagyok, hogy egy másik nagycsaláddal is megajándékozott az élet, a Táltos tanítványokkal, akik tréfásan táltos csikóknak nevezik magukat, mikor rovásírásos képeslapjaikkal meglepnek olykor-olykor.
Boldog vagyok, hogy a Táltos a tanítványokkal sikerült Csipke Rózsikát életre keltenünk, több száz éves álmából! 

(táltosok)

még néhány gyöngyszem ettől a nagyszerű embertől:


"A negyedik dimenzió mûködésével a Táltos Iskola tanítványai kivétel nélkül megismerkednek. Amikor kimondjuk ennek az iskolának a nevét, éreznünk kell, hogy ez nem más, mint a józan paraszt észjárás iskolája. Itt nem a hiten alapszanak az ismeretek, hanem a tudaton, a tudáson és a megtapasztaláson."
"jász Gyula, Ukrajnában élõ nyelvész az ógörög és a maja ábécét összehasonlítva azt tapasztalta, hogy a kettõ szinte teljes mértékben megegyezik egymással, ráadásul az egyes betûknek külön jelentésük van, ami csak magyar etimológia segítségével fejthetõ meg."
" Ez azt jelezheti, hogy rokonaink, a hunok eredetileg Dél-Amerikában éltek, és a 400-as években, az óceánt áthajózva kerültek Ázsiába."
   

" Kovács - Magyar Andrásnak eddig négyszázezer ember köszönheti a gyógyulását."
Szakterülete (csodalatosgyogyulasok.hu):

Fekélyes vastagbélgyulladás - colitis ulcerosa,
Földsugárzás okozta gondok
Álmatlanság - insomnia,
Szemproblémák,
Fejfájás - cephalalgia,
Térdfájdalom - gonalgia,
Alvászavar - dyssomnia - somniopathia,
Szellem okozta gondok,
Retinaleválás - ablatio retinae
Petefészek ciszta - cysta ovarii
Depresszió - depressio,
Vastagbélfekély - ulcus gastrocolicum,
Rosszindulatú daganat - neoplasma malignum,
Végbél polip - polypus
Születési rendellenesség
Lúdtalp - pes planus / pes anserinus
Szív- és érrendszeri betegség - morbus cardiovascularis
Rosszindulatú daganat - neoplasma malignum,
Hasnyálmirigyrák - carcinoma pancreas,
Vastagbéldaganat - neoplasma intestini crassi,
Rákos - daganatos megbetegedések
Féloldali süketség - hemianacusis
Szenvedélybetegségek
Magas vérnyomás - hypertonia,
Szédülés - vertigo,
Félelem,
Bokatörés,
Szorongás, Hányinger - nausea - vomituritio
Bőrbetegség
Allergia
Gerincsérv - rachikele,
Nyirokrák - lymphoma,
Pánikbetegség,
Hajhullás,
Krónikus gyulladások,
Fülbetegség
Gerincbetegségek - morbus vertebrae
Fejfájás - cephalalgia
Izületi gyulladás - arthritis,
Depresszió - depressio,
IBS - idült bélszindróma,
Emésztőrendszeri problémák - apparatus digestorius,
Fáradékonyság
Nőgyógyászati betegség - morbus gynaecologico,
Mióma - myoma
Szemproblémák,
Látásproblémák
Derékfájás - lumbago,
Csigolyaelmozdulás - dislocatio vertebrae,
Gerincbetegségek - morbus vertebrae,
Depresszió - depressio,
Stressz,
Kapcsolati problémák,
Torokgyulladás - angina,
Bőrbetegség
Lúdtalp - pes planus / pes anserinus,
Hátfájás - dorsalgia,
Vállfájás - omalgia,
Migrén
Prosztata problémák
Térdfájdalom - gonalgia


 Kapcsolódó Kovácsmagyarkodások:

Kovács-Magyar András logója: beszart a kuruzsló?
"Te sem vagy magyar genetikájú" napifasz újra, Kovács-Magyar András egyik rajongója beszól
Ha valaki találkozik Kovács-Magyar András kuruzslóval, szapora seggberúgásokkal illesse
Sátánisták a Kovács-Magyar Andrást lejárató kampány mögött (666)?
Ávószsidók támadják Kovács-Magyar Andrást?

42 megjegyzés:

Névtelen írta...

A Vonzás Törvénye: A szélhámosok erősen vonzódnak a balekok pénzéhez!

Névtelen írta...

Olyan megdöbbentő információkat tár elénk a szellemvilágról, amelyeket királyok, misztikusok, klasszikusok, művészek, és a tudományos élet Nobel-díjas tudósai is vallottak, ám a nagyközönség előtt többnyire titokban maradt. Hogy miért? Kiszámíthatatlannak vélték a következményeit, és egyben tartottak az emberek öntudatra ébredésétől.


”A legnagyobb titok az igazság” Szellemi sugallatokra előkerült tények című új könyvében, elénk tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot. Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként ad irányt a XXI. század emberének.

Tudományos felismerésekről szól, a létközben rekedt szellemekkel kapcsolatosan.

Egy újszerű, váratlan nézőpontból ismerteti a bennünk és a világban történő jelenségeket.

Korábban is találkoztunk történelmi torzításokkal, de a Templomos Lovagok legyilkolását követően mindez arcátlanul nagy méreteket öltött a XII. században. Sötét középkor bélyeget kapta ez az időszak. Az -izmusok, filozófiák, vallások, tudomány, jog, majd az ipari forradalom is kiszolgálójává vált az emberiség lelki- és szellemi elsötétítésének. Az igazság megszűnt jogi kategóriaként létezni. Eltérítették az embert a spirituális, szellemi öntudatától. A tömegek felé árasztott hazugságok következtében csorbultak az igaz emberi értékek.

Az emberiség fantasztikus szintre jutott a technikai vívmányokat illetően, ám helytelenül az ember lelki- és szellemi fejlettsége helyett a technika által elért eredményekkel kezdte azonosítani magát.

Albert Einstein nézeteit akkor ismerték el, miután a tudomány köztudottá merte tenni, hogy a fény is kettős természetű: hol anyag, hol energia. A materializmus anyagról felállított téziseit zúzták rommá ezzel. Az anyag valójában az energia-, a fény egy besűrűsödött formája, ekképpen az ember is.

S aki megreked az anyagi világ tudatának szintjén, az képtelen lesz tudatváltásra, emelkedésre.

Buddha, Jézus és más nagy misztikusok, mindezt láthatták előre, amikor így fogalmaztak: „Aki testtől való az test, aki lélektől való az lélek.” „Nem test szerint járok, hanem szellem szerint.” A szent könyveket, Védákat, Bibliát, Koránt…, mind szellemlények üzenték meg médiumokon, prófétákon keresztül.

Akik másokra bízzák az életük feletti felelősségvállalást: orvostól, paptól, testi-, lelki gyógyulásukat, mentális rabságukból való felszabadulásukat, és nem saját érett személyiségüktől, életvitelüktől, egy eltorzult életfilozófia rabjai maradnak, akiknek az életét a másoktól való függés határozza meg.

Az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos hullámmező. Megdöbbentő mennyiségű mintája és struktúrája létezik egy-egy teremtménynek, azonban egy személy energiamintája olyan egyedi, mint az újlenyomata.

Névtelen írta...

Az érzékelt és felismert, azonosított mezők alapján, pontos leírást lehet adni a vizsgált személyek: energetikai állapotáról, gyengeségeiről, erősségéről, kapcsolatainak minőségéről, igényeiről, érzelmeiről, pszichológiai-, lelki- és spirituális szellemi létük egészségéről.

A Matrix Drops computerek el tudnak igazodni az emberek energia mezőiben. Képes felismerni a kezelhető és látszólag kezelhetetlen tulajdonságaikat, illetve gyengeségeiket. Amennyiben egy hozzánk forduló személy azzal a szándékkal keres meg bennünket, hogy változtatni szeretne eddigi felfogásán, az élethez való hozzáállásán, e szándékában útmutatásunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó irodáink és szellemi iskolám kapui szintén nyitva álnak az érdeklődők előtt.

Módszereink és tapasztalataink túlmutatnak számtalan, tudományosnak vélt ismereten. Felméréseink megváltoztatják, az emberi természetről, a kultúráról, vallásról, történelemről, és a valóságról kialakított dogmákat. Egy új önfelfedezési kaland mindez.

Miért ellenálló a tudomány és a vallás a természetfelettivel szemben?

Mert az emberek, köztük a tudósok és a papok sem objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát, a drogostól a narkotikumot, a hívőtől a megrögzöttsége dogmatikus részeit, megtapasztalhatja, milyen nagy ellenállással találja szemben magát. Azonban a lelke mélyén minden függőségben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a gyengeségének köszönhető.

A materialista tudomány évszázadokon keresztül tagadta a természetfeletti létét, és ezt a függőségét pedig nem fogja könnyen feladni.

Mit ígér annak, aki fontolóra vesz néhány dolgot, amelyet az Ön előadásán hall?

Számára még az is megváltozhat, ahogy önmagára és a világra tekint. Hosszú távon veszélyesebb ragaszkodni a megrögzöttségeinkhez, mint szembenézni a jelenlegi valósággal.

Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek, ha nem tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvantumfizika adta felismerésekre, nem tudunk belépni a XXI. század által nyújtotta varázslatos szellemi kapun.

Névtelen írta...

http://taltosok.blogspot.hu/2007_12_01_archive.html

Azt írta, hogy csak jó dolgokat tudott meg a Táltos bemérésről és az iskoláról.
Tényleg nagyon sok embert meggyógyítottak már. És Kovács Magyar András módszere tényleg sok embernél működik.
De ismerje meg a hátteret is.

Kovács Magyar András tanításai:
Ő Isten földi táltosa.
Ebből csak egy van mindig a földön.
A magyar szentek üzeneteit csak ő tudja tolmácsolni.
Csak ővele áll szóba a Nagyboldogasszony és az Istenatya.
Ő az egyike a magyar nemzet 12 ősének.
Mindenki aki magyar ettől a 12 őstől származik.
Ez a 12 ős különb minden más földi embernél, mert őket Isten nem teremtette. Isten és a Nagyboldogasszony 28 000 évvel ezelőtt testet öltött a földön és megszülte és felnevelte ezt a 12 szent szellemet.
Még egy ős van jelenleg lent a földön, Szent Mária Magdala szelleme.
Ő nem más, mint Magyar Ildikó, Kovács Magyar András felesége.
Ő az a Magyar Ildikó, akit áfacsalás miatt 6 és fél évre ítélt a bíróság, de nem vonult be önként. Az csalásból felépített villában rejtőzködött egy titkos szobában, ahonnan a fejvadász kommandónak kellett elfogni.
Kovács Magyar András és gyógyítói most is a csalásból felépített villában laknak és ide tér vissza Magyar Ildikó is, ha szabadságra kiengedik a börtönből.
Azt, hogy ki magyar és ki nem, csak Kovács Magyar András tudja megállapítani.
A magyar ősök, vagy szentek szelleme csak az ő munkatársait segítik, csak az ő rendelőjébe jönnek el gyógyítani.
Ha egy szellemgyógyász, bioenergetikus nem mondja ki az ő nevét és nem kéri az ő segítségét hangosan a gyógyítása közben, akkor nem kapja meg a magyar szentek segítségét."

Névtelen írta...

Egyik napról a másikra új szokásokat vett fel? Kilószámra kezdi enni az almát vagy a tökmagot, pedig sosoem szerette? Fáj a térde, háta? Lehet, hogy kísértetet cipel magával. A ránk tapadt szellemet táltos tudja csak eltávolítani és átkísérni a túlvilágra. Forduljon hozzá bizalommal! A Velvet igazi szelleműzésen szabadult meg egy igazi kísértettől.
Tudják, András a szellemvilággal áll kapcsolatban - igazít el az asszisztensnő a budapesti táltos-központban, miközben fiatal srác lép be az ajtón és 1023-as cseppet kér.

Még egy félelemcseppet is szeretnék - egészíti ki a rendelést. Az asszisztens eltűnik egy ajtó mögött, majd pillanatokon belül visszatér a csodaszerekkel. Megkérdezzük, le szabad-e fotózni a bent sorakozó cseppes üvegeket, de nem tehetjük, mert szent helyen tárolják őket.

Közben megérkezik Kovács-Magyar András, nemzetközi hírű táltos. Olyannyira az, hogy állítása szerint a Guns and Roses együttes tagjai is hozzá járnak kezelésre, ha épp Magyarországon koncerteznek, de John Lennon özvegye, Yoko Ono is páciensei közé tartozik.

http://velvet.hu/onleany/taltos1031/
A Velvet kísértete

Kovács András, a villamosmérnökből lett csontkovács, később természetgyógyász egészen bizarr mesterséget is űz. Halottakat lát és el tudja vezetni a túlvilágra a köztünk kóborló szellemeket. Tele van velük a világ, de csak kevesen észlelik őket. Kovács András érzi az illatukat, az érintésüket is.

Nem csak kísértetlakta házakban fordulnak elő, hanem élő emberekre is rátapadnak. Gyakran az elhunyt rokon szelleme nem tud elszakadni szeretteitől például azért, mert a hozzátartozók gyásza miatt lelkiismeretfurdalása támad a kísértetnek.

Előfordul az is, hogy a kísértetet semmi rokoni, baráti szál nem fűzi az élőhöz, valamiért mégis mellé szegődik. Kovács András kérésünkre nyomban megmutatja, hogyan azonosítja be az emberre tapadt szellemet. Előkapja varázsvesszőjét, olyat, amilyennel a vízeret szokták kimérni, és mér.

Rajtad bizony van egy - közli a megdöbbentő diagnózist a Velvet munkatársával. - Harmincegyéves nő, öngyilkos lett, négy éve van rajtad. Itt, a bal vállad mögött érzem a tapadását.
És nem lehetne levenni? Szerintem nincs ott jó helyen.
Dehogynem. Csak előbb tisztáznunk kell az alapvető fogalmakat.

Ha lemerül a ceruzaelem

Minden embernek van szelleme. Amikor a Földre kerül, épít magának egy testet és megalkotja a lelkivilágát és éldegél, amíg meg nem hal. A halállal a szellem kilép a testből, s ezután negyvennyolc napja van arra, hogy átmenjen e túlvilágra egy fényalagútban.

Névtelen írta...

http://velvet.hu/onleany/taltos1031/
Aki ezt elmulasztja, itt ragad. A túlvilági útra szolgáló energia gyárilag benne van a lélekben, de negyvennyolc nap alatt lemerül, mint a ceruzaelem. Akkor pedig bezárul a fényfolyosó és a lélek megreked a mi világunkban.

A Velvet munkatársára tapadt öngyilkos kísértettel is ilyesmi történt. Az öngyilkosoknak szinte kivétel nélkül ez a sorsuk. Meg akarnak szabadulni az életüktől, s a haláluk után kezdetben fel sem fogják, hogy már odaát vannak, mert világunkat csaknem ugyanúgy érzékelik, mint még életükben. Nagyon csalódottak, amikor szembesülnek az igazsággal.

Ők azért is különösen veszélyesek - magyarázza a táltos - mert nem járták végig az életutukat és nem használták fel az arra szolgáló életenergiát. Ezért rengeteg felesleges energiával rendelkeznek, tárgyakat mozgatnak, mérgesek a világra, gyakran ártanak az élőknek.

Túlvilági alapismeretek

A bolyongó szellemek alapvetően mégsem félelmetesek, inkább szánalomra méltóak, akik nem tudnak saját erejükből a túlvilágra jutni - próbálja eloszlatni a Velvet aggodalmait a táltos.


Odaát egyébként tíz szint létezik, de az egyes lelkek csak a saját fejlettségi fokuknak megfelelő szintre kapnak bebocsátást. Legalacsonyabb fokon az érzelmeket jelentő hét asztrál szint áll. Ide jutnak például azok, akik csak a testi örömöknek hódolnak.

Aki ezen már túllépett, annak a hét mentális vagyis az értelmi szint valamelyikén jut hely. Közöttük vannak a tudósok, a spirituálisan gondolkodók, a művészek, a műértők és a mindenbe beletörődő sztoikusok is.

A túlvilág intuitív részét a látnokok, jósok, szellemi vezetők és a szentek lakják. A táltos azt nem tudta megmondani, vajon hova kerülhet majd a nyakunkban ülő hívatlan szellem az angyalok segítségével.

A tapadós szellem tünetei

Az emberre tapadt kísértetet a halottlátással nem megáldott halandók onnan ismerhetik fel, hogy megváltozik a szellemmel szimbizóisban élő személyiségük. Kovács András egyik páciense például férje halála után kilószámra kezdte enni az almát, pedig az hites ura szokása volt. Miután a táltos az égiek segítéségével visszavezette a túlvilágra az elhunytat, kevesebb alma fogyott otthon.

Névtelen írta...

Egy másik idős hölgyre pedig fájós térdű édesanyjának a szelleme tapadt rá, magával hozva természetesen a reumatikus panaszokat. Miután őt is elkísérték az angyalok a helyére, a néni meggyógyult. Másnak a meddősége múlt el a tapadós szellem távozásával.

Szélhámos kísértetek

Vannak aztán olyanok is, akik látják a bolyongó holtakat. A kisgyerekek többsége például. Épp most érkezett a táltos központba egy kislány, aki angyalokat lát. A hírt lelkesen újságolja Kovács Andrásnak az egyik asszisztens. A táltos feltétlenül meg akar ismerkedni vele.

Előbb azonban még megtudjuk, hogy különösebb előképzettség nélkül is lehet szellemeket idézni, csak épp nem tanácsos. Például azért, mert a köztünk bolyongó kísértetek szeretnek hülyét csinálni az élőkből. Többen azzal szórakoznak, hogy másnak adják ki magukat, úgy válaszolgatnak a szeánszon. Persze szakszerű keresztkérdésekkel le lehet buktatni a szélhámos szellemet.

Egy biztos, a kísérteteknek nem kellene itt lenniük. Vannak, akik erre rájönnek maguktól és segítséget kérnek például kopogással, tárgyak mozgatásával vagy álmokon keresztül. Keveseknek adatik meg a hatalom, hogy angyalok segítségével átvezessék őket a túlvilágra. Kovács András közéjük tartozik. Személyesen Szent Annától, Szent Margittól és más szentek szellemeitől kapta ezt a kiváltságot.

Ne keseredjenek el akik még nem jutottak el erre a spirituális szintre! Ők mindenszentek napján a temetőben, szeretteik sírjánál mécsest gyújtva kérhetik elhunyt hozzátartozóikat, hogy járjanak közbe problémás ügyeikben a túlvilágon.

Szelleműzés angyalokkal

Szelleműzéshez azonban a temetői holtak nem értenek; táltos vagy annak asszisztense szükséges a feladathoz. Kovács András képzett munkatársnőjére bízza a feladatot.


Szellemek, elengedlek benneteket!
Félrevonulunk egy kis szobába. A hölgy beszámol róla, hogy érzi a ránk rakódott szellemet, aki most nagyon be van pánikolva. Nem csoda, hiszen sorsdöntő pillanat következett el az életében, illetve a halálában.

A szelleműző-helyettes Kovács András szellemének és az angyaloknak a segítségét kéri, hogy a ránk tapadt kísértet eljusson végre a túlvilágra, majd később egy másik testben megszületve helyrehozhassa az életben elkövetett hibáit, lehetőleg anélkül, hogy ismét beszedjen egy marék altatót.

Szellemek, elengedlek benneteket - ismételjük el engedelmesen a rituális szöveget. A szertartásvezető ezután még elintézi, hogy soha többé ne tapadhasson ránk kísértet, majd sok sikert és jó egészséget kíván, mi pedig megilletődötten lépünk ki a táltos-központból.

Névtelen írta...

Egy szélhámos
2011. március 27./MTI/TibetPress
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services
0
Bár a Kuruc.info közölt már információkat az újabb nevén Kovács Magyar András nevű megélhetési táltosról, alább a Bencsikrata egy 2000-ben megjelent cikkét is digitalizáltuk.
Egy hétvége bevétele úgy kilencmillió forint lehet

A vallás és a hitélet az egész világon válságát éli. Az elvilágiasodás folyamata azonban különös ellentmondásként a különféle vallásfelekezetek, szekták felvirágzását is magával hozza. Avagy ez nem is ellentmondás, hiszen a szekta mellesleg óriási üzlet. Az elbizonytalanodó ember ugyanis szívesen fizet azért, hogy didergő lelkét földi vagy égi pszichiáterek vagy más jóságos szellemlények melengessék. Mivel érteni szerettük volna e dolog magyarázatát, október második hétvégéjén beiratkoztunk Kovács András Táltos iskolájába.

A Demokrata 1998/12. száma már közölt egy beszélgetést Kovács Andrással, akinek nyolc foglalkozásból álló tanfolyama (ára 56 ezer forint) két egymást követő napján (ára 14 ezer forint) a Demokrata munkatársa is jelen volt mint hallgató.

Ha a földi halandónak a szokásosnál mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, előtte mérlegel. Vajon megéri-e? Ezt persze mi sem tudtuk előre, a riportok, nyilatkozatok csodálatos gyógyulásokról szóltak, és az ilyen hírek bizony kíváncsivá teszik az embert. De milyen embert? Az októberi III/IV. kurzusra tódultak a szimpatikus, jó kedélyű, inkább harminc fölötti, többségükben a szebbik nemhez tartozó népek, jóllehet naponta hétezer forintot kellett leszurkolniuk a kőbányai Pataky Művelődési Központban tartott előadásokért.

Becsöngetés előtt nem volt zajongás, nem volt cicoma, nem voltak ékszerek, helyettük egyfajta örömteli várakozás telepedett rá a mintegy 600 főnyi érdeklődőre. A háttérmuzsika egy kissé Halász Judit gyermeklemezeire emlékeztetett, nem sok vizet zavart, az elkövetkező pillanat annál inkább.

A színpadon félkörben gyertyák, a felfüggesztett háttérvászon előtt Jézus-kép, majd elsötétítés és erősödő dübörgés jelezte, hogy kezdetét veszi a műsor, azaz a tanítás. A dübörgés, valamint a színpadra fúvatott füstköd kimondottan a hardrock-koncertek nyitányát idézte, amit templomi orgona és szintetizátormelódia váltott föl. Végül egy barátságos, erős hang valahonnan az éterből szólott a jelenlévőkhöz.

Tökéletes hangulati előkészítés után lépett a terembe a maga élő valóságában Kovács András. Nem a színpadra ment, nem magasodott az emberek fölé, hanem szerényen az első sorokban ülők elé, ott járt föl s alá a két nap folyamán.

Előadói stílusát figyelve két másik kollégával érdemes őt összevetnünk. Az egyik, a méretes Bibliát szorongató, folyamatosan hallelujázó, a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor, a másik az egykori pártállam hivatalosan támogatott mulattatója, Hofi Géza. Közös külső – és nem szellemi – vonásuk a megnyerő, folyamatosan humorizáló, viccelődő, sőt élcelődő stílus. Szavajárásuk filozófiája is hasonló. Hofi, a főállású mókamester az „édes kis pofáim”, míg Kovács, a táltosmester az „értitek, gyerekek?” megszólítást alkalmazta rendszeresen. (Németh kedvenc szavajárásáról nincs információnk.)

Értitek, gyerekek? Persze, hogy értettük, nem a gyógypedagógiáról jöttünk. Bár a közvetlen stílus igen fontos eszköze a hallgatóság megnyerésének, a humor nem kevésbé, ám a zömében nyugdíjas korú hallgatók esetében kissé visszatetsző.

Névtelen írta...

Kovács András a nap feladataként a szellem erejének megtapasztalását, Jézus erejének gyakorlati alkalmazását jelölte meg. Ez aztán nagyszerű témaválasztás, dörzsölte kezét lapunk munkatársa, aki előtt felrémlettek Jézus csodatételei. És valóban. Az előadó szavaiból a hallgatóság megismerhette azt a páratlan erejű elszántságot, amellyel – mintegy önmagát állítva példaképül – Kovács András megteremtette normális élete feltételeit, a márkás kocsit, egy BMW-t és a tekintélyes, tágas lakást.

Hogyan lehet ezt elérni? Ez itt a kérdés. Az előadó több példát is említett, ezek lényege a következő: erősen kell hinnünk abban, amit el szeretnénk érni, még akkor is, ha az adott pillanatban szinte elképzelhetetlennek tűnik. Íme, ilyen egyszerű.

A módszer persze nem ismeretlen azok előtt, akik némileg jártasak az úgynevezett pozitív gondolkodás rejtelmeiben. Ugyanezt tartalmazta a Krisztus utáni első században Patandzsali jógája, századunkban pedig Cové önszuggesztiója, Schultz autogén tréningje, Silva agykontrollja is ezen az elven alapul, de ezt az elvet követik az ismert természetgyógyászok is.

A lényegi tudásátadását követően az oktatás minden fázisa eme életfelfogást erősítette, s amikor az egészséges magyarságtudat hangoztatásával is kiegészült, az előadó játszi könnyedséggel ragadta magával a témára fogékony jelenlévőket.

Kell ennél több annak, akinek naponta senkiházi nyikhajok dörgölik a képébe, hogy saját hazájában csak másodrendű polgár lehet, hogy idétlen humoristák céltáblájaként tehetetlenül kell viselnie a reá lődözött nyilakat? Ezzel szemben mire ösztökél Kovács András? Legyen elképzelésed arról, hogy mit akarsz, legyen benned tűz, lelkesedés. Ne feledkezz el az Atyához imádkozni, hiszen az ókori nagy kultúrák közül már csak te, a szkíták leszármazottja vagy az egyetlen megmaradt ősnép, a fénymag tagja.

És így folytatta: tudjunk örömben élni, mivel szellemi síkon hasonló a hasonlót vonzza. Ne csüggedjünk, ha elhagynak bennünket, majd jőnek helyükbe igaz barátok, társak. Sikerre kell törekednünk, mert ez igazán Istennek tetsző tulajdonság, hiszen ő is csak rajtunk keresztül tud cselekedni, az elesett ember pedig képtelen vezetni a többieket.

Ilyen szózat hallatán még a halottban is elindul fölfelé a gyöngy. Az sem zavarja a lelkes hallgatót, hogy a teljesség igénye nélkül fentebb már említett urak által kidolgozott módszerek célja pontosan ugyanez: gyógyulás, relaxáció, a magabiztosság fokozása.

A hallottak hatására eufóriába került tanítvány alighanem fel sem figyelt két dologra. Az egyik az volt, hogy a szünetben bejátszott táltosdalban az amerikai countryműfaj ismérvei köszöntek vissza. Az imperialista konkoly az igaz magyar búzában szemmel láthatólag senkit nem zavart.

A másik apróság ennél azért súlyosabb. Kovács András a tanfolyam hallgatóinak lehetőséget ajánlott az általa vezetett Táltos Egyházba történő belépésre, ami – tette hozzá megnyugtatólag a tépelődők számára – nem jelenti korábbi (katolikus, református stb.) vallásuk feladását, ráadásul a fizetések húsz százalékára igényt tartó HIT Gyülekezettel szemben ő csupán évi ezer forint tagdíjra tart igényt, ami, valljuk meg, a folyamatosan növekvő reálbérek korában igazán kedvező ajánlat.

Ám itt álljunk meg egy szóra. Az összeg valóban csekély, csupán a táltos terítő érzékelhetően üzleties szemléletével van gondunk. Mert furcsa lenne, ha például egy katolikus keresztelő mellé mondjuk azonnal egy tagdíjfizetésre vonatkozó csekket is mellékelne a pap, amit attól fogva élete végéig évente megkapna a jámbor hívő. Tudjuk jól, hogy a keresztény egyház is szed adót – azonban döntő különbség, hogy ennek befizetését, akár a perselypénzét, rábízzák a hívőre, ad-e vagy sem, s ha igen, anyagi lehetőségeihez képest mennyit –, de éves tagdíjról a kétezer éves kereszténység még nem hallott.

Névtelen írta...

A tanítás következő fázisában csoda történt. Közkívánatra Szörényi Levente, a Dalai láma, végül Orbán Viktor szellemének megidézése szerepelt napirenden. A teremben pálcával kimért helyen Kovács András szerint világosabb folt jelent meg, amit az első sorokban ülők láthattak, majd többen odamentek és elmondásuk szerint tapogattak is valamit. Nyilván a szellem szellemtestét.

Hogy hétvégeken velünk van-e saját szellemtestünk, avagy külön utakra indul és tanfolyamokon lép fel, arról nem érdemes vitát nyitni, talán az érintetteket lett volna érdemes megfaggatni, hogy nem éreztek-e valami különös szellemi hiányt az említett percekben. Élete során egyébként sok ember tapasztal olyan eseteket, amikor azt érzi, hogy követik, vagy áll mellette valaki. Szóval, ne vonjunk le elhamarkodott következtetést.

Annál inkább se, mert az áhítatot kissé amúgy is megzavarta, amikor a szellemeket könnyed ujjcsettintéssel megidéző, majd ugyanígy eltüntető mester Orbán Viktor esetében elfelejtette az eltüntető csettintést, amire az egyik hallgatónak kellett figyelmeztetnie. Elgondolni is rossz, milyen nehéz órákat élt volna át szegény magyar miniszterelnök, ha szelleme a kissé szórakozott táltos delejes hatására tényleg elröpül a Patakyba és ottragad.

Ezt követően igen pozitív üzenetet hordozó percek következtek: meg kellett szabadulnunk négy fő, önmagunk és Isten ellen elkövetett bűnünktől. Ezek a következők: félelem, gyűlölet, kisebbrendűség érzése és bűntudat. E program az alapelve minden modern szektának, kiszabadítani az egyént mindenféle kötöttség, s az ebből fakadó lelkiismeret-furdalás alól egy másfajta függőség kialakítása által, melyért aztán lelkesen fizet. E tanítás ellen aztán egy rossz szava nem lehet a legelvetemültebb materialistának sem, hiszen minden edzett kommunista tudja, mennyi gondot okoznak a felsorolt tulajdonságok.

Mert mit énekelnek a templomban a keresztények? „Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér." De jön a szellemes csavar: Kovács András azt mondja, ebből elég, emeljük fel végre a fejünket, mert ha van nép, amellyel szemben másoknak lehetne bűntudata, az éppen a magyar. A kettő persze nem ugyanaz. Más dolog az egyén, és egészen más egy nemzet tudata, ám a kettővel szépen el lehet játszani.

Névtelen írta...

És következett a meditáció, a szellemgyógyászat legfontosabb eleme. Megfelelő révület nélkül ugyanis lehetetlen eredményt elérni e téren. Előbb videobejátszásokon láthattunk csodálatos gyógyulásokat, amelyekben nincs is okunk kételkedni, hiszen a világban annyi megmagyarázhatatlan dolog vár még megfejtésre. Bár az elmélyülést segítő tanácsokat kicsit nehéznek tűnt követni – képzeletben együnk egy falevelet, igyunk egy kortyot egy tiszta patakból, üljünk fel táltos lovunkra, repüljünk egy másik csillagrendszerbe, egyik lábunkkal álljunk az egyik bolygóra, a másikkal másikra, menjünk fel a 11-es szobába, öltsünk fehér köpenyt, feküdjünk be egy űrszoláriumba stb. –, a Demokrata tudósítója nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tanfolyam résztvevői közül akadt olyan, akinek ez sikerült, és ott állt üdvözült mosollyal két lábbal két bolygón a 11-es szobában.

Jézus annak idején nem volt képes ilyen szellemi produkcióra. Ő csak annyit mondott a bénának, „Kelj fel és járj!” Igaz, nem szedett tandíjat sem.

Az első napot a legendás parázsonjárás zárta az udvaron. Ez már igen, itt aztán nem lehet mellébeszélni. Vagy csoda történik, vagy ropogósra sül a tanítvány talpa. Az előadó szerint 1200 az Celsius-fokra hevült parazsat a segédek gereblyével széthúzták a földön. Jó lazára, hogy csak itt-ott egy-egy szilánk, a többi inkább csak kormos föld. Utána egy körülbelül 2-3 percig tartó áhítat során Kovács a Sziriuszhoz fohászkodott, majd a kihűlő parázsmorzsákon, mivel a nagyobb izzó darabokat jótét kezek és gereblyék gondosan félrehúzták, keltek át három lépéssel a kormos földön mezítláb, a túloldalon álló táltostanár szemébe néző boldog önkéntesek. Csoda történt. Senki sem sült oda.

Egyetlen észrevételt azonban itt is tennünk kell. E szertartásnak az ősmagyaroknál – bizonyítékok híján, amelyeket Kovács András szerint nem is kell keresni, hiszen az esőt sem kell bizonyítani – nem találtuk nyomát, ellenben a Mahabharatában olvashatunk tűzönjárásról, Strabon, a nagy görög geográfus (Krisztus utáni első század) a Diana- templom papnőinek tűztáncát írja le. Főként a természeti népeknél – pl. a Fidzsi-szigeteken napjainkban is – általános. De hát miért ne lennénk mi, magyarok is természetesek?

A második nap a tanfolyam tagjai által az előadóhoz intézett levelek megválaszolásával kezdődött. Egy levélíró arra hivatkozott, hogy a meditáció alatt említett 11-es szám a zsidóké. Kovács András azonban felvilágosította, hogy a számokat nem lehet kisajátítani. Később mégis elárulta, hogy a Nagyboldogasszonyé viszont a 6-os. Úgy látszik, a hatost ki lehet sajátítani.

Egy másik érdeklődő hallgató azt kérdezte, van-e őstörténetileg közünk az apacs indiánokhoz, mert valahol talált erre való utalást. Kovács András azonnal rávágta: hogyne volna! Az apacs valójában ősi magyar szó. Az elöljáró a betű valaha a pacs szó mögött állott, így: pacsa, s ha pedig más magánhangzókat helyezünk a szóba, akkor már lehet akár picsa is – elnézést az Olvasótól, de ez most itt nem káromkodás, hanem szemantika –, ami női nemi szervként a Földanyácskát is jelentheti.

Ez a fejtegetés a Demokrata tudásvágyó munkatársának azt a viccbeli német turistát juttatta eszébe, aki megkérdezte, miért fogadják a magyarok „Shalom” köszöntéssel az ideérkezőket. A csodálkozó kérdésre a válasz egy a föntihez hasonló nyelvészeti bravúr: a magyar–osztrák határátkelőhelyen látta ugyanis a Hegye Shalom feliratot.

A nap folyamán elhangzott még, hogy aki jegyzeteket készít a hallottakról, az birtokolni akar, ellentétben azokkal, akik figyelnek. Ez igaz lehet, csak akkor nem kellett volna folyamatosan arra biztatni a jelenlévőket, hogy vásárolják a hivatalos jegyzeteket, kiadványokat.

Névtelen írta...

Nézzük mindjárt először a kétnapos képzést kiegészítő Táltos Iskola I—II. kurzus című füzetet (ára 1000 Ft). Amíg a tananyag a 18. oldalon szinte percnyi pontossággal jelzi, hogy MU földrész pontosan Krisztus előtt 11 531 évvel süllyedt el mind a 64 millió lakosával, addig ugyanez a jegyzet a 21. oldalon már Krisztus előt 11 542-re teszi ezt a tragikus eseményt. A 11 éves eltérés ekkora időtávlatban elhanyagolhatónak tetszik, s eltekintve az információ forrásának ismeretlenségétől, lehet, hogy valójában csak a nyomdai korrektor figyelmetlenségéről van szó. Azt pedig, hogy Homérosz jelentése tényleg annyi-e, mint humoros, és hogy a skótok – azaz a fehérmagyarok – az egyiptomi királylányról, Skotáról kapták-e nevüket, döntse el, aki akarja. Ettől még bárki remek táltos lehet.

Igen rokonszenvesnek bizonyult a székely rovásírás oktatása, csak az érthetetlen, hogy ha az előadó a tanfolyamon a jobbról balra történő írás fontosságát hangsúlyozta, akkor az általa kiadott Táltos Mén-Hír (ára 300 Ft) 2000. III. számának 13. oldalán miért balról jobbra adja meg a feladatot? Nehéz kérdések ezek.

De visszatérve a tanórához. sor került nyílt színi szellemműtétre is. Embere válogatta, hogy hitt-e benne, hiszen mint hallottuk, bizonyítékokra különben sincs szükség. Ehhez is jár egy megjegyzés. Ha a páciens csukott szemmel meditál, mi szükség van az operációt végző személy műtétet utánzó mozdulataira, amit úgysem lát. arról nem is szólva, hogy a hallottak szerint az orvosnak is transzban kell lennie, amihez szintén nem szükségeltetnek mozdulatok.

Foglalkoztunk még grafológiával, horoszkóppal, színekkel, emberi tulajdonságokkal. Ezek ismerete megkönnyítheti az életben való boldogulást, mint ahogy az említett magyarságtudat, hit, önbizalom erősítése is. Ezek ismertetése, valamint a dohányzásról, drogokról, alkoholizálásról történő lebeszélés elvitathatatlan érdeme Kovács Andrásnak.

A kurzust a Táltos-induló bejátszása és ünnepélyes, felállva történő közös éneklése, a csatárláncszerű kézfogás, majd a kezek magasba emelése, végül vastaps zárta. Már csak a tisztelet sem engedi, hogy az ember bárki indulóját megbírálja, hiszen olyan, amilyen, amennyiben az érintettek úgy érzik jónak. Ha azonban önmaguktól felszabadulni képtelen emberekből akar valaki harcos oroszlánokat képezni, ahhoz nem biztos, hogy egy gyermekdalt kell választani.

És hogy két nap után milyen tapasztalatokkal, tudással felvértezve zárja be az ember maga mögött a Táltos iskola kapuját? Tudatában magyarként megerősödve. A lényeg a táltostudás, például a gyógyító képesség kifejlesztése azonban újabb különböző, korántsem olcsó tanfolyamok feladata lenne.

Bár manapság semmit nem adnak ingyen, a most divatos természetgyógyászati és más ezoterikus tanfolyamokhoz képest ez a kurzus egyáltalán nem olcsó. Az embernek valahogy az a kellemetlen érzése támad, hogy ebben a Táltos-birodalomban nagy pénzek összpontosulnak tanfolyamok, kazetták, videók, előadások, kiadványok, táborok képében.

Lapunk munkatársa táltostanulóhoz nem méltó módon összeszorozta szépen a kétnapos kurzus 14 ezer forintos tandíját a 600 résztvevő számával, s úgy találta, hogy abból 8 millió 400 ezer forint jött ki. Feltéve, hogy minden hallgató legalább egy füzetet is vett, ez az összeg további 600 ezer forinttal bővül, s a végső mérleg kilencmillió forint. Mínusz terembérlet. Egy hétvégén. De a jámbor hallgatók nemcsak füzeteket vettek, hanem videokazettákat, magnókazettákat, könyveket és más kiadványokat is.

Ahogyan valaki meg is jegyezte, a legsikeresebb magyar táltos mindenbe belekap a MU keletkezésétől, a Nagyboldogasszonyig, a különféle tanoktól és vallásoktól a szellemtestig, amiben üzlet van. Ugyanakkor – mint fentebb említettük – amatőr hibákat követ el. A profi ezt nem teszi. A Hit Gyülekezete vagy a Szcientológia Egyház ennél letisztultabb tantételekkel dolgozik.

Névtelen írta...

Valamit még el kell mondani, amihez Molnár V József neves néplélekrajz-kutatónak a Demokrata 2000/19. számában megjelent interjújából idézünk. „...A mi táltosainkat is általában 7 évesen hívta szolgálatra a Teremtő... [...] A táltosok semmit nem tanultak úgy, mint a többi ember, mindig közvetlenül kapták a tudást. ...A táltost ...még manapság is sokan összetévesztik a javóssal, aki bár ezzel a tulajdonsággal születik, de tudását tanulni kell. [...] Soha nem föntről jön le a »szolgálatra« hívás, hanem az ember emeltetik fel hozzá."

Tegyük hozzá, ami keveset tudunk róluk, az arra int, hogy eszünkbe idézzük, a táltosok nem voltak se gazdag, se „sikeres” emberek. Igaz, parázson sem jártak. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy Németh Sándornak vagy a Szcientológia Egyház vezetőinek mégis volna mit tanulni Kovács Andrástól. Üzleti értelemben.

Szakács Gábor
(Demokrata)

Névtelen írta...Szellemképes őstáltosok
Kuruzslás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség
Részben egyházként, részben gazdasági vállalkozásként működik az ősmagyar táltosok körül kiépített hálózat. A szolgáltatások skálája a keresztelőtől az energiakezelésig, a masszázstól a szellemgyógyászatig terjed. A rendőrség kuruzslás gyanúja miatt nyomoz, az ÁNTSZ szerint a Táltos Cseppek nevű csodakészítmény nem más, mint "szűrt, tisztított ivóvíz".

A legelfogultabb szellemlények sem állíthatják, hogy az Ősmagyar Táltos Egyház magához vonzotta a profi filmeseket. Az egyik szeánszról készült DVD-felvételen Kovács-Magyar András főtáltos arcába minduntalan belerondít a mikrofon, a képsorok minősége helyenként az élvezhetőség határát súrolja. A zavaró körülményeket feledteti annak a több száz átlényegült arcú embernek a látványa, aki a földöntúli élmény, még inkább a gyógyulás reményében gyűlt össze egy művelődési ház nagytermében.

Nézzük, miből élünk. Kovács-Magyar András főtáltos - testes, nyugalmat árasztó férfi, kis beszédhibával - már mondja is:

"Minden embert elviszünk Isten elé, letetetjük a bűneit, minden embert végigviszünk a kozmoszon, és van egy kórházunk, ahol gyógyításokat végzünk. Amikor valaki ezt az utat bejárja, és ismételt vagy más szervgyógyításokra is szüksége van, már a meditáció során csak a patakig visszük le. A patakból merít, az élet vizéből, iszik hét kortyot, teremtünk egy ágyat vagy egy széket, és ott végezzük el a műtétet. Ha valaki jelentkezik, mindig meg kell kérdezni a szellemvilágot: elvégezhető a műtét vagy nem. Ha a szellemvilág igent mond, a műtétet el lehet végezni. Veletek, akik itt vagytok, a meditáció során már csak lemegyünk a lépcsőn, elmegyünk a patakpartig, és megcsináljuk a műtétet. Hiszen tegnap már jártunk Isten előtt, és megkaptátok a fehér köpenyt. A fehér köpenyt aki megkapja az Istenségtől, az azt jelenti, hogy le tudta tenni a bűneit. Amíg valaki nem kap fehér köpenyt, a szellemgyógyászati műtét nem végezhető el." http://nol.hu/archivum/archiv-482549

Névtelen írta...

http://nol.hu/archivum/archiv-482549

ár a kórház, a patakpart, a lépcső és a fehér köpeny csak a spirituális térben létezik, a szertartáson részt vevők számára mindez kézzelfogható valóság. Kivételesen izgalmas, amikor a főtáltos vezényletével megidézik egy ismert személyiség, jelesül Antal Imre "fantomtestét". Az ősmagyar táltosok szokásaiban kevéssé jártas szemlélők hajlamosak lehetnek azt hinni, hogy a színpadon csak a nagy üres semmi terpeszkedik, de a közönség soraiból kiválasztott tanítványok annyira lelkesen tapogatják a levegőt, hogy kétség se fér hozzá: fantomtest az, bizony, a javából.

A főszerep természetesen a gyógyításé. Kovács-Magyar András jó formát fut: az a nő, aki nemrég mozdulni is alig bírt, a szellemkezelés hatására kifejezetten ugribugrinak tűnik. A DVD-felvételen egyik páciens követi a másikat, mindegyikük gyógyíthatatlannak vélt nyavalyából épült fel. Akad, akinek a levágott hüvelykujja nőtt vissza. A főtáltos még egy katolikus pappal is csodát tett: a lelkipásztor Kovács-Magyar András tanácsára fél méterrel odébb húzta az ágyát, és fordított testhelyzetben alszik. Azóta elkerülik a káros sugárzások. A papnak korábban két infarktusa volt, most kutya baja.

A pogány és a keresztény hitvilág ötvözetét kínáló Ősmagyar Táltos Egyház tíz éve alakult. A vallási teendőket Kovács-Magyar András akár szűk családi körben is megbeszélheti: a háromfős vezetőségben rajta, az egyház első emberén kívül édesanyja és lánytestvére kapott helyet. Az idők során két fia is a táltos gyógyászat avatott szakértőjévé vált.

Kovács-Magyar András máskülönben nem csupán az egyháznak, hanem a Táltos Iskolának és az Energia Gyógyító Központnak is a vezetője.

Míg az őstáltosok honlapján a gyógyult rajongók beszámolói sorjáznak, a világháló más oldalain az ellentábor szerveződik. Némelyek egyszerűen csak szélhámosnak tartják Kovács-Magyar Andrást, mások úgy gondolják, hogy a főtáltos tényleg különleges képességekkel bír, de tudását rossz célokra használja, "fekete mágiát" űz.

Utóbbi véleményt osztja Éva, egy gazdasági cég ügyintézője is. Egyelőre csak családneve elhallgatásával vállalja a sajtószereplést. Évekkel ezelőtt az ősmagyar történelem és a rovásírás iránti érdeklődés vezette az egyház tagjai közé, továbbá a betegsége. Szerette volna elkerülni a hagyományos kórházi műtétet. Összeszámolta: tíz hónap alatt több mint 180 ezer forintot költött táltos tanfolyamokra, kiadványokra és kezelésekre, állapota azonban nem javult. Ellenkezőleg.

Névtelen írta...

Nem segítettek a Táltos Cseppek sem, pedig az ezerötszáz forintért, kis tégelyekben árult folyadék elvileg szinte minden elképzelhető testi-lelki problémára jó. (Naponta háromszor húsz, súlyos esetben ötször húsz csepp ajánlott.) Az egyik szórólap tanúsága szerint a Táltos Cseppeknek köszönhetően vashiányos emberek vérképe állt helyre rövid idő alatt, harmad- és negyedfokú égések fájdalma szűnt meg azonnal, ráadásul az égett felületek nyom nélkül gyógyultak. Hosszan sorolhatnánk: a főtáltos által bevitt speciális rezgések jóvoltából a különleges cseppek alkalmasak szénanátha, torokgyulladás, gyomorfekély, fogkő, hajhullás, kancsalság, depresszió, korai magömlés, lámpaláz, lumbágó, tyúkszem, puffadás, narancsbőr, ágybavizelés, bárányhimlő, csuklás és sok egyéb más mellett a dadogás gyógyítására is.

Kovács-Magyar András egyik volt munkatársa - aki kiábrándult az egyházból és annak vezetőjéből, ám inkognitóját szeretné megőrizni - állítja, hogy egy időben naponta több száz fogyott a tégelyekből. Hivatalosan ma már nem árusítják a cseppeket, de az a pletyka járja, hogy a megbízható kuncsaftok "kéz alatt" azért hozzájuthatnak.

A volt munkatárs úgy tapasztalta, hogy az egyház környékén dolgozó táltosok között felkészült természetgyógyászok és kóklerek egyaránt vannak: szerencse kérdése, hogy melyik ügyfél kihez kerül. Szerinte nem túlzás kijelenteni, hogy az őstáltosok éves tiszta bevétele százmilliós nagyságrendben mérhető.

Kétségtelen, hogy szerteágazó tevékenységet folytatnak. Országszerte tartanak előadásokat, energia- és szellemgyógyászati kezeléseket végeznek. Vállalnak távgyógyítást is. Kirándulásokat (szent utakat), táborokat és bálokat szerveznek, könyveket és audiovizuális termékeket adnak ki. Keresztelőket és esküvőket rendeznek, igény esetén nemcsak személyeket, lakásokat is megszabadítanak a szellemektől. Nehogy kifelejtsük a táltos masszázst: a kétnapos részvételi díj 40 ezer forint.

Az Ősmagyar Táltos Egyház bejegyzett székhelye Nyíregyházán, a Táltos Irodának nevezett központ Budapesten, a XIV. kerületben található.

Kora délután van, a kívülről jellegtelen Tábornok utcai épület első emeletén zajlik az élet. Táltos gyógyítók jönnek-mennek, a páciensek gyönyörű rönkbútorokon várnak a sorukra. A bejárati ajtó melletti polcok gazdag választékát kínálják az őstáltos ismeretek elsajátításához nélkülözhetetlen kiadványoknak. Táltosos kulcstartó is van, méghozzá kétféle: az egyik ötszáz, a másik ezerötszáz forintba kerül. Percenként csörög a telefon, a válasz rendre ugyanaz: "a jövő héten sajnos már minden időpont foglalt".

A személyzet nem különösebben lelkes attól, hogy egy újságíró az egyház felől érdeklődik, a munkatársak tekintetében a pánik jeleit vélem felfedezni. Csakhamar felbukkan egy főnöknek látszó hölgy, aki - többekkel egybehangzóan - tudatja, hogy kizárólag Kovács-Magyar András adhat tájékoztatást. Másrészt hangsúlyozza, hogy ahol most tartózkodunk, nem az Ősmagyar Táltos Egyház, hanem az Energia Gyógyító Központ székhelye, a kettőt véletlenül sem szabad összekeverni. Az egyház irodája is ezen az emeleten van - folytatja -, a szomszédban, de fölösleges próbálkozni, mert "nincs ott senki".

Névtelen írta...

Sebaj, egy kísérletet megér. Az Ősmagyar Táltos Egyház irodájánál történetesen az a főnöknek látszó hölgy nyit ajtót, aki az Energia Gyógyító Központban pár perce közölte, hogy "nincs ott senki". Lehet, hogy valamilyen furmányos varázslattal átrepült a falakon, vagy - talán ez a valószínűbb - a hátsó traktusban szabad az átjárás a két iroda között.

A zavar a tetőfokán, a hölgy a kezeit tördelve ismételgeti, hogy forduljak "az Andráshoz".

Kovács-Magyar Andrással néhány nap múlva, telefonon sikerül beszélnem. "Mindig vannak elégedetlen emberek, pedig mi soha senkit nem hitegettünk azzal, hogy mindenkit meg tudunk gyógyítani" - reagál a személyét is érintő bírálatokra. Megerősíti, hogy az Ősmagyar Táltos Egyháznak és például az Energia Gyógyító Központnak - azon túl, hogy ennek is, annak is ő a vezetője - semmi köze nincs egymáshoz. Az egyik vallási, hitéleti szervezet, a másik viszont kft. formájában működő gazdasági vállalkozás.

Az egyházban amúgy évente hét-nyolcszázan hosszabbítják meg a tagságukat. (Az éves tagdíj mindössze ezer forint.) Arról, hogy a szellemgyógyászati kezeléseket és az egyéb szolgáltatásokat eddig hányan vették igénybe, Kovács-Magyar András nem tud felvilágosítást adni. Mint ahogy a bevételekről sem. A gyógyítók - meséli - egyéni vállalkozóként végzik spirituális tevékenységüket, egy magáncég anyagi kondíciói egyébként sem tartoznak a nyilvánosságra.

Érdekes mellékszál, hogy az egyházvezető felesége Benkő Péter színész volt élettársa, Magyar Ildikó, aki több mint félmilliárd forintos áfacsalás miatt került börtönbe.

A feleségével kapcsolatos kérdésre Kovács-Magyar András nem akar érdemben felelni: "Nem tölt be semmilyen tisztséget az egyházban, nem is tag, ez a legteljesebb mértékig magánügy. A Népszabadság nem bulvárlap, kérem, őrizzük meg a beszélgetés komolyságát."

Valljuk meg: nem lettünk sokkal okosabbak.

Az ÁNTSZ - egy tavaly tavasszal tett feljelentést követően - helyszíni ellenőrzést tartott a Tábornok utcai Energia Gyógyító Központban. Az ennek nyomán született dokumentumból legalább arra következtetni lehet, hogy az őstáltosok miért hagytak fel a csodaszernek is beillő Táltos Cseppek forgalmazásával. Az ÁNTSZ megállapításából kiderül ugyanis, hogy a tégelyekben "szűrt, tisztított ivóvíz" van. Semmi más... A tisztiorvosi szolgálat ugyanakkor figyelmeztette Kovács-Magyar Andrást: "nem keltheti azt a reményt, hogy a fent nevezett cseppek önmagukban gyógyító hatásúak lennének". Az ÁNTSZ felhívta a főtáltos figyelmét, hogy "hipnózist szakirányú végzettség hiányában nem alkalmazhat, erre vonatkozó működési engedéllyel nem rendelkezik", és felszólította, hogy a "betegek megtévesztésének kiküszöbölése érdekében" válassza ketté az Energia Gyógyító Központ Kft. és a nevéhez fűződő Ősmagyar Táltos Egyház tevékenységét.

Feljelentés érkezett egyebek mellett a rendőrséghez is. Kovács-Magyar András közlésével szemben az egyik rendőrségi irat az Energia Gyógyító Központot nem független gazdasági vállalkozásként, hanem az "egyház tanításának szervezeti kereteként működő" intézményként említi. A rendőrségi beadvány - többszöri kanyar után - a XII. kerületi kapitányságon landolt, ahol lapunknak elmondták: az Ősmagyar Táltos Egyház ellen tett panasz ügyében kuruzslás gyanúja miatt folyik a nyomozás.

Névtelen írta...

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/a-taltos-sem-tudott-segiteni-a-csillag-szuletik-sztarjan-273854

A táltos sem tudott segíteni a Csillag Születik sztárján
2009. december 4. 18:15 Mátyus Krisztina
Veres Robi a freestyle rapper még csak pár hónapja került be a köztudatba, ám azóta teljesen megváltozott az élete. Legutóbb felajánlotta neki az egyik magazin, hogy gyógykezeléssel javítanak járásán.

Névtelen írta...

http://kumokiri.freeblog.hu/

Biztosan lesznek, akik azt mondják majd, hogy durván fogalmazok, de sebaj, akkor is leírom. Nevezetesen azt, hogy ennek a weboldalnak az alkotói vélelmezhetően idióták. Mert ilyen ökörségeket, amiket itt leírnak, szerintem vagy agybeteg, vagy nagyon gonosz módon számító emberek tudnak csak produkálni. Beleolvastam néhány oldalba és az arcomat eldobtam.

Hónapokkal ezelőtt, amikor Pesten laktam az egyetemi kollégiumban két hétig, volt "szerencsém" a Budapest TV-n élőben is megnézni az alábbi képen hófehér öltönyben feszítő gyakorló elmebeteg alakítását. Átszellemült arccal ült a stúdióban, kezével jeleket rajzolt a levegőbe - azaz szellemet űzött éppen az egyik betelefonáló lakásából.


Azt hiszem, ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus nevében, az Ő nevét ocsmány, tragikomikus praktikáihoz felhasználva tegyen ilyesmit, nagyon nagyfokú elvetemültség kell. És hatalmas adag gátlástalanság. El nem tudom képzelni, hogy valaki ezt ne tudatosan, aljas, nyerészkedő indokból tegye - már ha épelméjű az illető.


Egy történet jut eszembe, amit a Bibliában olvashatunk (Apostolok Cselekedetei 8. fejezet) Kiemelések tőlem.

Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala... ...Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel, Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.

Arról már nem ír az Ige, hogy Péterék könyörögtek-e az Úrhoz Simonért, vagy sem. (Szerintem nem, de ez a magánvéleményem!) És arról sem olvashatunk, hogy Simon mágnes megtért-e ebből a gonoszságból. Mindenesetre láthatjuk, hogy az emberek hitével való visszaélés nem újkeletű dolog. A fentebbi idézeten túl a Bibliában még számos - régebbi - példát is láthatunk erre.

A hitről való hazugsággal, emberek ámításával, becsapásával kapcsolatban érdemes megfontolni az alábbi sorokat, amit Pál apostol mondott. (Tesszalonikabelieknek írt II. levél 2. fejezet 10-11. vers.) Kiemelések és zárójeles kiegészítés tőlem.

A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban (azaz hazugságban, valótlanságban = pszeüdei [ψευδει]).

Zárszóként csak egyet tudok mondani: Az Úr könyörüljön rajta, rajtuk!

Névtelen írta...

Igen, sokáig azt hittük naivan, hogy ennél már nincs lejjebb. Aztán újra és újra kiderült, hogy bizony, van. Őszintén be kell vallanom, hogy a TV 2-t, az Rtl Klubot és hasonszőrű csatornatársaikat jó tíz éve már egyáltalán nem nézem, amit tudok róluk, illetve műsoraikról, annak tanítványaim, illetve a nyomtatott és internetes sajtó közléseinek jóvoltából jutottam birtokába.

A táltos csodadoktor, Kovács-Magyar András TV 2-beli virtuális exorcizálásának híréről például a Kuruc.info hírportálra feltett anyag alapján értesültem. A Mester egyik kezében varázspálcával, másikkal eközben különösen hadonászva, vette az éteren át a betelefonálók aurájának impulzusait, melyek alapján meghatározta a beszélő vagy annak valamely hozzátartozója diagnózisát. Kétségkívül épületes megállapítás volt, hogy az egyik asszony álmatlanságát a gerincéhez tapadt szellem okozza, ám ezen túl még további három is, akik a szobában tartózkodnak este 11 és hajnali 4 óra között. Fenomenális! ... No, természetesen, ha néhány percet áldoz rá, úgy Tihanyi maestro fantom-gerinctávműtéte sem akármilyen intellektuális ínyencség és szellemi örömforrás a nagybecsű néző számára. Ez utóbbi bűvészmutatvány azonban már a Budapest TV műsorkínálata tematikus sokoldalúságának és igényességének válik dicsőségére.

Névtelen írta...


Tudjuk, sarlatánok mindig is voltak, mindig is lesznek, a démonológia egyidős az emberiséggel, s azok, akik emelt díjas telefonvonalon hajlandóak hosszú percekig csevegni a csodadoktorokkal, majd a különféle hókuszpók varázsterápiákért súlyos százezreket kifizetni ezeknek a szélhámosoknak, nos, azok meg is érdemlik. Ami a dolog pikantériáját adja, az az, hogy a társadalom felsőbb, sokak által műveltnek vélelmezett rétegei veszik igénybe ezeket az ún. ezoterikus szolgáltatásokat, ugyanis mások nem is engedhetik meg maguknak ezt, lévén, hogy egész évben nem keresnek annyi pénzt, amennyivel egy nevesebb “mesternél" egyetlen “kezelés" tiszteletdíja a hálapénz lerovásával kiegyenlíthető.

Azonban ez korántsem új keletű történet. A sarlatánság burjánzásának egyik fénykora a 17. század volt. Számos csodás, fiktív történet is kapcsolódik a korhoz. Állítólag 1666-ban jelent meg Velencében egy bizonyos Aristide Torchia Az árnyak királyságának kilenc kapuja című könyve, amelynek társszerzője a mester követőinek hite szerint maga Lucifer (LCF) volt, s az ördög megidézésének titkát tartalmazta.Művéért a szerzőt az inkvizíció halálra ítélte, s a következő évben máglyán elégette. (Egyébként a könyv körüli bonyodalmakról Roman Polanski készített egy pszicho-thrillert A kilencedik kapu címmel 1999-ben). Idézzünk fel most csupán egyetlen, valóban megtörtént magyarországi szellemhistóriát e kor végéről. Hogy lássuk, semmit nem “fejlődött" az emberiség. Bár manapság gyakran abban a tévhitben tetszeleg, hogy detronizálva Istent, és átvéve az ő szerepét, mindentudóvá és mindenhatóvá vált. Történt tehát még 1701-ben, hogy a felvidéki birtokos, Barkóczy Ferenc gróf uram szerette volna az uralkodótól elnyerni az országos főhadbiztosi méltóságot. A szerencsétlenségre kárhoztatott, már hetvenen túli főnemest azonban visszautasították Bécsben, mondván, túlságosan öreg már egy ilyen fontos tisztség betöltéséhez. Ekkor a gróf sorsdöntő elhatározásra jutott: mindenáron meg kell fiatalodnia! Így került Barkóczy várába, a zempléni Sztropkóra saját kora egyik celebje, az olasz messer Carfiole mágus, aki valóságos polihisztorként egy személyben volt asztrológus, nekromanta, alkimista és feketemágus, azaz csillagjós, halottidéző, aranycsináló és ördögidéző látnok. Minthogy jó Barkóczy uram egy ily sokoldalú tudósra tett szert, annak minden oldalát ki akarta használni, így az örök ifjúságot biztosító elixír előállításán túl azt is megkívánta Carfiolétól, hogy készítse el a horoszkópját, illetve csináljon neki aranyat. Nem keveset, hanem nagyon sokat.Természetesen eme kívánságlista teljesítéséhez jó Barkóczy uramnak hat hónapon keresztül tekintélyes mennyiségű aranyat, gyémántot és mindenféle egyéb ékszereket kellett a Maestrónak saját kezűleg átadnia. Amennyiben Carfiole mester és famulusai a bűbájos processzus során nem vétenek hibát, akkor maga a pokol királya, Lucifer fog megjelenni fél év elteltével, hogy valóra váltsa a gróf álmait - ámította a zseniális olasz gazember a hiszékeny nagyurat.

Névtelen írta...

Ekkor juthat birtokába a csodálatos elixírnek, no meg a 77 mázsa színaranynak, melyet Carfiole megígért neki. Képzelhetjük, hogy az örökifjúság délibábját kergető derék Barkóczy uram kis híján leszédült a csodás hírt hallva várának abból a toronyszobájából, melyet átengedett a varázslónak, hogy az ott a sarlatánság mindenféle titkos kellékének felhasználásával berendezze vegykonyháját. Aztán elérkezvén a jeles nap előestéje, Carfiole közölte Barkóczyval, hogy miután egy láthatatlan szellemkíséret előreküldését követően maga Lucifer fog éjfélkor megjelenni a várban, minden élő emberfia tartózkodjék a házában, továbbá ne leskelődjön és hallgatózzon, mi több, az istállót és a vár kapuját is hagyják őrizetlenül. Szerencsétlen Barkóczy uram ugyancsak elcsodálkozott másnap reggel - ámbár éjjel holmi patkócsattogást vélt hallani, amelyet rémületében azonmód a várat megszálló ördögsereglet patája koppanásának visszhangjával azonosított -, amikor sem az olaszt, sem pedig legjobb hátas- és málhás lovait nem találta sehol a várban. Csak egy búcsúlevélre lelt Carfiolétól, melyben az tudatja vele, hogy a mágia során hibát ejtett, ezért Lucifer a pokolra vitte őt, ahol most fél évig vezekelnie kell vétkéért. Próbáljuk magunk beleélni e tragikus szituációba, hogy miután hősünk fejében végre kigyulladt a gyertya és megvilágosodott elméje, miszerint bizony, alaposan bolonddá tették és kifosztották, minő lelkiállapotba került. Végre levegőhöz jutván, el-elcsukló hangon kiadta csatlósainak a parancsot: - Hű, a bestye, cudar mindenségit az édesanyjuknak! Lóra, és utána a gazembereknek, de mindenki!

Névtelen írta...

Tehát, szellemek márpedig ma is vannak, hiszen olyan, autentikus televíziós csatornán reklámozzák őket, akár egy mosóport, mint az intellektuális nívójáról és szellemi igényességéről immár csaknem másfél évtizede legendásan elhíresült TV 2. A dolog különös pikantériája az, hogy e látnokok általában kivétel nélkül afféle univerzális zseni szerepkörben szoktak tündökölni, s gyakorta történészek, nyelvészek, táltosok, orvosok egy személyben. Kovács maestro sem kezdő már a szakmában. Táltosképzői az 1990-es évektől működnek, sőt Magyarország után az emigráns magyarság közösségeit is célkeresztjébe vitte, s köreikben is hirdetni kezdte az igét (pl. Kanadában), tehát úgy tűnik, a vállalkozás prosperál és sok pénzt fial. Ámbár a mai, virtuális látnoksághoz és szellem-exorcizmushoz képest a Mágus anno még igencsak bagatell dolgokkal kezdett. A magyar őstörténetet és etnikai-civilizációs gyökereink kutatását illetően például megtudhattuk tőle, hogy lényegében a földkerekségen minden ősi kultúra a magyarsággal hozható összefüggésbe, példának okáért ő az amerikai indián törzsek tagjaival magyar nyelven beszélt, s a prehellén mínoszi civilizáció megteremtőit is őseinkben kell feltalálnunk, hiszen Kréta szigetén minden helynév magyar. Az ultima ratio, a megdönthetetlen bizonyíték erre nézvést az, hogy a krétai főistenségek megnevezése, a női és férfi princípium megjelölése a “Telepinu" és “Telephas" szóalakokkal történt (miként az közismert, a krétai civilizáció örököseinek, a görögöknek a nyelvében a ‘ ph ‘ betűkapcsolat hangértéke ‘ f ‘ ). Ízelítőül talán ennyi is elég a démonológia és látnokság ördöngös tudományai hitelességének árnyaltabb megítéléséhez.

Névtelen írta...

A magyarországi, 2010. évi áprilisi forradalom után - álnaivan - végképp érthetetlen számomra az, hogy a különböző kuruzsló, csodatévő, energizáló, kísértet-purifikáló kurzusok és tanfolyamok, egyháznak álcázott gazdasági társaságok, s más egyéb kétes hírű és zavaros legitimitású profitmaximalizálásra rekrutálódott szerveződések miképpen működhetnek legálisan hazánkban, noha, amit művelnek, az a jelenlegi jogi szabályozás szerint is kimeríti a Btk-tényállás fogalmát, lévén közönséges csalás. Ceterum censeo:mely tevékenységnek nagyobb a társadalmi veszélyessége: egy revizionista történész által végzett tudományos kutatómunkáé, melynek eredményeként az illető más végkövetkeztetésre jut az ún. holokauszt történetét illetően attól, mint amit a jelenlegi hivatalos autoritás kánonként kőtáblára vésett, vagy pedig azoknak a sarlatánoknak az igehirdetéséé, akik a legnagyobb nézettségű elektronikus médiumokon keresztül hülyítik és csapják be a már kellően elbutított és médiafüggővé tett milliónyi tv-plebs tömegeit? S vajon a kreténológia tanainak hirdetésére széles virtuális terepet biztosító televíziós csatornákra miért nem csap le a törvények biztosította jogi keretek között a lehető legnagyobb eréllyel és brutalitással az új magyarországi médiahatóság?

Lipusz Zsolt

Nemzeti InternetFigyelő

http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/02/16/a-nephulyites-mariana-arka-szelle muzes-a-tv-2-n/

Névtelen írta...

Az egyik levél:
Sziasztok, kurucok!
Kovács Magyar Andrásról elmondanám, hogy az ő nevéhez fűződik a "Táltos iskola", ahová Budapesten évente 300-500 ember jár el. Nagyon sokan ismerik, mintegy 10 évvel ezelőtt a gerincbetegségek elismert gyógyítója volt. Tényleg. Aztán megismerkedett jelenlegi feleségével (Magyar Ildikó), akinek neve a Benkő Péterével forrt össze - egy kb. 600 millió forintos adócsalás során. A hölgy finoman fogalmazva szélhámos, de mindig jól helyezkedik. A börtönt nem úszta meg, de a per alatt feleségül ment Kovács Andráshoz (most már Kovács Magyar András), és azóta András nagyon megváltozott. Ezt a megváltozott embert láthattátok most.
Andrást korábban sokan tisztelték és becsülték. Én nála találkoztam először Pap Gábor, Papp Lajos és Szántai Lajos nevével. Tőle hallottam először Dobogókőről, a Pilis csodájáról, a magyar őstörténetről. Igen, most már tudom, hogy a másoktól szerzett tudást saját felfedezéseként tálalta...
Az utóbbi 10 évben teljesen kifordult magából. Vigyázzatok vele! András és Ildikó bárkit levesz a lábáról eleganciájával, elbűvölő kedvességével. Nagyon sok pénzük és még több igazán vagyonos ismerősük van.
Üdv: X-Akta
Megkerestük a levéllel az egyik forrásunkat, aki ismeri a főtáltost, ő megerősítette az abban foglaltakat:
Üdv!
Én személyesen ismertem a régi feleségét is. András tényleg őszintén kezdte el a gyógyítást, majd idővel egyre több pénzt keresett. A pénz hatására kezdett el megváltozni. Pár éven belül (kb. 1999-re) annyi pénzhez jutott, hogy nem tudott vele mit kezdeni. Szűk számításaim szerint András 1999-ben kb. csupán a tanfolyamaiból, rendezvényeiből 130-150 milliót kereshetett 1 év alatt, persze nagyrészt adózatlanul.
Felfogadott 3-4 embert, akik a pénzét befektették és kezelték (itt akkori értéken is százmilliókról volt szó). Ennek a kis csapatnak a tagja volt Magyar Ildikó, aki elcsábította Andrást, és Nagykovácsiban vettek egy hatalmas birtokot, szolgáló személyzetet is fenntartottak, az adózás elkerülésére pedig létrehozták az "egyházat".

András többek között azért vált el a feleségétől, Sancikától (a barátok csak így hívták, az eredeti neve talán Sári Erzsébet), mert a felesége nem nézte jó szemmel András személyi torzulását. András otthagyta a két fiával együtt (András az idősebb, kb. 1984-es születésű, Péter kb. 2 évvel fiatalabb).

Miután elvált a feleségétől (aki mellesleg Nyíregyházán volt orvos), teljesen kifordult önmagából, és akkor kezdődött el ez a szellemesdi őrület. András hihetetlenül szuggesztív, és tényleg az emberek 99%-át leveszi a lábáról.

Ildikó 6 év letöltendőt kapott az adócsalás miatt, amely nemsokára lejár, talán idén.
(Kuruc.info)


További részletek: http://kuruc.info/r/6/74165/#ixzz2UyZS1l4W

Névtelen írta...

Kedves Sugar1!

Azt írta, hogy csak jó dolgokat tudott meg a Táltos bemérésről és az iskoláról.
Tényleg nagyon sok embert meggyógyítottak már. És Kovács Magyar András módszere tényleg sok embernél működik.
De ismerje meg a hátteret is.

Kovács Magyar András tanításai:
Ő Isten földi táltosa.
Ebből csak egy van mindig a földön.
A magyar szentek üzeneteit csak ő tudja tolmácsolni.
Csak ővele áll szóba a Nagyboldogasszony és az Istenatya.
Ő az egyike a magyar nemzet 12 ősének.
Mindenki aki magyar ettől a 12 őstől származik.
Ez a 12 ős különb minden más földi embernél, mert őket Isten nem teremtette. Isten és a Nagyboldogasszony 28 000 évvel ezelőtt testet öltött a földön és megszülte és felnevelte ezt a 12 szent szellemet.
Még egy ős van jelenleg lent a földön, Szent Mária Magdala szelleme.
Ő nem más, mint Magyar Ildikó, Kovács Magyar András felesége.
Ő az a Magyar Ildikó, akit áfacsalás miatt 6 és fél évre ítélt a bíróság, de nem vonult be önként. Az csalásból felépített villában rejtőzködött egy titkos szobában, ahonnan a fejvadász kommandónak kellett elfogni.
Kovács Magyar András és gyógyítói most is a csalásból felépített villában laknak és ide tér vissza Magyar Ildikó is, ha szabadságra kiengedik a börtönből.
Azt, hogy ki magyar és ki nem, csak Kovács Magyar András tudja megállapítani.
A magyar ősök, vagy szentek szelleme csak az ő munkatársait segítik, csak az ő rendelőjébe jönnek el gyógyítani.
Ha egy szellemgyógyász, bioenergetikus nem mondja ki az ő nevét és nem kéri az ő segítségét hangosan a gyógyítása közben, akkor nem kapja meg a magyar szentek segítségét." http://taltosok.blogspot.hu/

Névtelen írta...

http://www.dobogommt.hu/dobogo/forum.php?lang=
hun&op=topic&topic=T%E1ltos%20Isi

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

Ez volt, Kovács - Magyar András, A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

A mű, a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben. Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.”

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban és szintén férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

Névtelen írta...

Közölt ismeretek:

Mária Magdala Erdélyben született.
Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés. Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt. A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.
Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”
A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak. A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban. A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette. Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

Névtelen írta...

A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…
Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom:
http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia), i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették. Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett.

Névtelen írta...

„Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )
Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie. Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként. Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?
Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt. Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.

Névtelen írta...


A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak.Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül.

Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.
És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély. Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.
Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.
Aki elhiszi a tartalmát annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

Mély tisztelettel: P. M.

Névtelen írta...

1. Nagy Táltoskönyv
- Magyar mitológiánk
- Radiesztézia, energetika, szellemgyógyászat, emléksúly-levétel, gerincgyógyítás, szellemtan, fehér mágia.
- Szellemi örökségeink

2. Európa felfedezése
- Európába a 400-as években Attila hun fejedelmünk érkezik Dél-Amerikából
- Dél-Amerika ősnyelve a magyar nyelv volt
- Dr. Móricz János kutatása Ecuadorban, az őslakók nyelve, településneveik, meséik, dalaik magyar nyelven szóltak
- Európa Amerikát csak Attila után, 1050 év múlva – 1492-ben – fedezi fel.
- A székely-magyar rovásírással írt ősi 10 000 éves könyvtár a Táltosok barlangjában, Ecuadorban

3. A képzeletet csak a valóság múlja felül
- Istenapánk és Istenanyánk a világunk teremtői
- Szerelmükből született 12 Szent gyermekük életei a földön
- Jézus Urunk, Szűz Mária, Szent György, Szent Anna, Szent Márton, Szent Erzsébet, Attila, Szent Margit, Mária Magdala, Mátyás, Emese, Márton szentjeink és reinkarnációi
- Szent Margit mesés legendája


4. Gyógyító Táltosok nyomában
- Energia és az anyag filozófiája
- Energiarendszerek, káros földsugárzások, Hartmann-zónák, vízerek
- Orvosilag gyógyíthatatlanok és műtétre előjegyzett betegek beszámolói a Táltos Kovács – Magyar András módszerei által gyógyulásaikról
- Inga iskola. Csontkovácsolás, homeopátia, talpreflex masszázs


5. Kovács Enikő: Isten pecsétje a tenyerünkben
- „Ismerem magam, mint a saját tenyeremet!”
- Tenyérelemzés, sorselemzés, alap- és mesterfokon
- Tenyérvonalak, dombok, jelek értelme
- Ujjak, ujj ízek, körmeink üzenete
- Lelki tükrünk a tenyérben

Névtelen írta...

Egyes források azt mondják, hogy a Táltost vagy Sámánt vagy más Tudó embert, azt nem iskolában képezték nagy számban...
A Kiválasztás nem emberi tevékenység, a Kiválasztottság érzet keltése ellenben az
A világban sok kultúrában a mai napig nagy tiszteletben tartják a Tudó, gyógyító..stb. embereket, balga ki azt mondja, hogy nálunk nincsenek...
Például médiában, politikában és az élet különböző területein kitermelődnek vad hajtások, ők is emberek azon tulajdonságokkal....
azok az emberek akik túl léptek a kicsinyes, haszon lesésen, megélhetési tevékenységeken, szélsőséges megjelenési, tevékenységi formákon, csak végezték a dolgukat Ő közülük váltak a Mesterek, mint pl. Buda (nem elírás, ez volt az eredeti neve)
A dolgokról való tájékozottság a mindennapokban alapvetően a médiában zajlik, és nem a saját ismeret szerzési tevékenységekből.
"...kétkedj, győződj meg, ha igaz tedd magadévá.." (Máté Imre:Yotengrit)

BB írta...

"Milyen szerve hiányzik?"
"Az agyam"

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OBcPGORIq1o#!

Noszek Janos írta...

Jezusmaria....Nem birtam meg felig sem olvasni, ez szornyu, nem lehet valahogy megallitani? Leloni nem lehet, bezarni kar, mert azt is nekunk kell fizetni, nincs valamilyen modszer a semlegesitesere? "Ellentaltos" es elkuldeni a pokolba. Szerencsetlen hiszekeny embereken torteno kizsakmanyolasnak nincs ellenszere? Nem seggberugast erdemel, hanem kiiktatast (a beiktatason tul van, azt is onmagan csinalta)Nagyobb media figyelmet erdemelne, naponta kellene sujkolni az emberek agyaba, hogy a hiszekenyseg nem csak a sajat zsebuk uresitese, hanem... nem talalok szavat ra, valakinak ezt a buntetotorvenyt meg kell fogalmazni es MEG KELL ALLITANI!!! Janos Noszek, Florida

BB írta...

érik már a sitt, most megint valami kvantumkutyulék csodavizet árusít

Névtelen írta...

abban a buliban akkor jó ha 30 perc után te kapod a tízezrest
és 25000 még az ágyat is bemérik

Névtelen írta...

http://www.taltos.eoldal.hu/

Névtelen írta...

Betöltés

Lapozgasson a billentyűzet gombjaival, mintha újság volna, remek móka! Vettem
Gazdaság
Félmilliárdos bírság egy gyógyszercégnek

Index
2013. október 7., hétfő 08:26 |
Címkékgyógyszer, bírság, ogyi

h i r d e t é s
Félmilliárd forintos bírságot szabott ki a gyógyszer-felügyeleti hatóság a közelmúltban, írja a hétfői Népszabadság. A lap információi szerint egyebek mellett nagy értékű onkológiai készítmények illegális forgalmazása miatt büntették meg a Prompt Pharma Kft.-t, amelynek az engedélyét is visszavonták. A cikk szerint a hazai gyógyszerpiacon az eddigi legmagasabb bírság 52 millió forint volt.

A GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a lappal azt közölte: ismételt jogsértés miatt, a gyógyszerellátási lánc biztonságának fenntartása érdekében a lehető legsúlyosabb szankcióval sújtották a céget. Tájékoztatásuk szerint a bizonytalan forrásból származó készítmények érintett gyártási tételeit a cég külföldre szállította. Ezeket más jelzések alapján már korábban kivonták a forgalomból, és értesítették a külföldi gyógyszerügyi hatóságokat.http://index.hu/gazdasag/2013/10/07/felmilliardos_birsag_egy_gyogyszercegnek/

Névtelen írta...

irjatok a faktormentes napkremjerol

Névtelen írta...

ügyes, nagyon ügyes - mondaná erre a rabbi

Névtelen írta...

erdekes