2009. október 16., péntek

A kő mégsem marad

emléktábla, Hollán, Lánchíd, Tomcat, rongálásMajdnem brékin' nyúz!
Klapanciusz kolléga drótszamárhalálában hozta a hírt, hogy szerdára virradó éjjel ismeretlen tettesek összetörték Tomcat és a hozzá közelálló/általa gründolt Bombagyár blog rajongói által illegálisan állított emléktáblát, amely a Lánchíd budai oldalán hirdette egy korábbi véresebb rendszerváltás - a Tanácsköztársaság - idején elkövetett lincselések egyikét. A tábla vaskos kőanyagának romjai ezekben a percekben is a déli gyalogjárdán hevernek. Kegytárgyturisták korlátozott számban diribdarabjaira még szert tehetnek (jól mutat Sztálin füle és Kádár szegycsontja mellett az ágyneműtartóban). A tettért tudtunkkal eddig egy személy vagy szervezet sem vállalta magára a felelősséget. A leletről fotók a közeli napokra várhatók (maj' jövő hét, mondta Klap, mert éppen iszik).

emléktábla, Hollán, Lánchíd, Tomcat, rongálásEddig a gyorshír, amelyet nyilván magyaros/pesties qui prodest-típusú esélylatolgatás fog követni a Kurucinfótól az Indexig. Az mindenesetre látszik, hogy az elkövetőket megzavarhatta a hirtelen jött tél. Akciójukat talán korábbra vagy későbbre kívánták időzíteni, majd a kettős fronthatástól és a zárthelyik vészes közelítésétől megzavarodva gyorsan cselekedtek. Persze lehetséges, hogy mégsem valami nevenincs egyetemista balos-anarchista csoportocska vagy egy hibernálódásból felriadt Magyarok Nyilai alvó sejt áll a dolog hátterében, hanem egy magányos hős, mégpedig celebritás. Gyorsan tegyünk párat a levesbe:

Sólyom LászlóFelrémülhet itt mindjárt aznapi nemhivatalos kiruccanásáról hivatalába támolygó, az esztergomi affér óta a szokottnál is sértődöttebb, hidakra allergiás Sólyom László ködös alakja. Talán személyi testőreivel rontatott neki, hogy a legderekabbnak azt a tisztikeresztet adományozhassa, amelyiket az október 23-i plecsnieső alkalmával a kormány megint valamelyik átkosból idekövült szaurusznak javasolt kiosztani.

Esetleg Ráday Mihály arra jártában városoltalmazó Pallas ütvefúrójával esett neki. Az "Unokáink sem fogják látni" c. városi gerilla tv-magazin szerkesztő-műsorvezetője egyszer már sztentori hangjával megvédte Clark Ádám alkotását. Ugyanis, amikor felrémlett az a lehetőség, hogy egy multicég (bizony az, amelyiknek termékéről egykor az a hír járta, hogy a nyugati fiatalság ópiuma és be is álltak tőle Gothár Megáll az időjében, mígnem Kellér Dezső egyik párizsi kiküldetése után nyert tripmentes tapasztalatairól tartott konferansziéjában igyekezett a nedűvel kapcsolatban kiábrándítani a legvidámabb barakk legkeserűbb lakóit, nehogy már egy lötty miatt 10 évvel az NDK-sok előtt menjenek tömegesen a drótnak Trabanttal), hogy a maga karácsonyi kampánya részeként ingyen ünnepi szupi sztaniolgiccsfénybe fürösztené azt, ő egy ókori városvédő előd, Laokoon rigmusával - Timeo Danaos et dona ferentes! - állt ellen, amellyel eredetileg az ókori Trója architektúráját igyekezett műemlékes rátartisággal, igaz sikertelnül, megvédelmezni az esztétikailag izlésromboló, párkánymagassággal meg miegyéb korabeli építészeti szabvánnyal inkompatibilis korakubista falótól.

draskivits-tibir-ifju-ujsagTermészetesen szóbajöhet Draskovics Tibor, aki szegény már vagy egy éve próbálja terrorveszéllyel hergelni a közéletet. Egyik este, mikor a Youtube-on robbatások után szörfölve ráakadt néhai Gömbös Gyula felrobbantott szobrára, sokat látott szemét befutotta a könny.
- Istenem - gondolta magában - már alig van pár hónapunk és mi marad utánunk? Budaházyt egyszer ki kell engedni, a gárda is továbbmenetel pincérgúnyában alsóbbrendű utakon harmadosztályú falusi presszókat keresve. Hát akkor mi? Legalább ezt a nyüves táblát küldjük el a francba! Ettől kissé megnyugodva K-vonalon leszólt Petőfi Attilának, hogy a neki közvetlenül alárendelt szupertitkos Matuska Szilveszterről elnevezett önjáró (ha kell, cigányt is leveséző) kormányzati terrordeszantcsoport álljon készenlétbe.

TomcatVégül lehetséges, hogy maga Polgár Tamás Kronoszként esett neki saját szülöttének, ezzel is tapintatosan figyelmezve a forradalmi holtszezon végére, egyszersmint radikalizálva a hidegtől, turáni átoktól, H1N1 vírustól és a Napkelte megszüntétől elbizonytalanodott, megtizedelt népét. Eredetileg a hazánkba látogató szerb elnöki konvojt akarta tojással meghajigálni, némileg törlesztve Szarajevóért, de a kritikus pillanatban Blogin mindet bevacsorálta. Az emléktáblán töltötte ki mérgét, hogy legalább ismeretlen tettes elleni feljelentőként feküdjön már megint aktája valamelyik ragyavert kerületi kapitányságon 'ha nincs mit a blogspájzba akasztanod, termeld ki magad' tsz-akció részeként.

angyalkommandóAmi majdnem biztos, hogy nem a Bódis Kriszta és Gordon Agáta fémjelezte Angyalkommandó végzett a kőlappal, hiszen ők az erőszakmentesség jegyében és a lehető legzajosabb médiakisérettel folytatják egyre lankadó zarándoktipegéseiket. No és messze még a karneváli szezon.

Töpler Zoltán ill. Sebő Ferenc érintettsége is igen valószínűtlen. Habár őket sertésszarral kísérelte leönteni a Bombagyár által felbérelt és lefilmezett háromtagú különítmény. Elsősorban Töpler azóta is gyanús filmalkotása miatt, amelyben macskakölyköt fullasztanak vízbe az underground Molochjának tiszteletére, másodsorban az Ember tragédiájának update-jeként felfogott Gecy c. darab miatt, amely úgymond éktelen nedvfolt a madáchi szent ikonosztázon. Nem valószínű, hogy ez utóbbinál a Hír TV és Kovi kényszeraszisztálta, erőltetett videókampánnyal összeizzadt botrányhősködés mára kalapácsot, baltát ragadtatna bármelyikükkel is.

Ennyit a latolgatásokról. Tényleg csak muszájból, mert konspirációs sci-fi nélkül nem él meg egy tárca se manapság, írja azt akár Váncsa avagy a nagy Tóta.

Végül a posztmodern jegyében jöjjön az emléktáblának szánt meta-nekrológ, végén ószövetségi példázattal, ami mindenféle paragrafusok, táblácskák és illegál performer bámák végzetének örökkön visszatérő meséje, s lám, imhol eme minapi kőművön legott beteljesedé:

Tomcat autonóm módon
(mintegy anti-hollán ernős utcai flashmob részeként)
dafke állított Hollán-emléktáblája

Élt: 2009. március 22. - kb. 2009. október 13.
kicsinykét tovább, mint 133 nap...

"Megállj őrült nép, hó! - Lépést se többet! -
Ki alkotá e bálványt? - Nos, ki volt
Elég merész felkelni Isten ellen? -
Siket vagy-é nép, hogy felelni nem tudsz? -
Bár lenne szóm dörgő, mint a vihar,
Mint Istené lesz, számon hogyha kéri
Kegyét, melyet hiába rád pazarlott. -
Minek neked törvény is - el vele -
Vessz el magadban, bálványoddal egyben."

[A kőtáblákkal az aranytulokhoz sújt,
mindkettő összetörik.]

/Madách: Mózes/

10 megjegyzés:

egy ember írta...

:D

fekete.daniel írta...

Ötcsillagos poszt!

Névtelen írta...

bela, ez kiraly volt

Névtelen írta...

http://stagevu.com

Névtelen írta...

A budapesti kir. ügyészség adatai alapján.

Egy hónappal a proletárdiktatúra kikiáltása után, 1919 április 23-ára hajló éjjel Cserny József, a róla elnevezett és a Batthyány-palotában állomásozó terrorcsapat parancsnoka jegyzéket adott át a mellé beosztott Lázár Andor Endre és Mészáros Sándor terroristáknak, valamint Sáska Jakab politikai nyomozónak, hogy az azon szereplő egyéneket, mint túszokat szedjék össze, és még az éj folyamán állítsák őket forradalmi törvényszék elé.

A jegyzéken a következők szerepeltek: gróf Sztáray Sándor, gróf Széchényi Emil, továbbá Madarassy Gábor, id. Hollán Sándor, ifj. Hollán Sándor volt államtitkárok, Karátson Lajos és Payr Vilmos volt honvédelmi államtitkárok, Szlavek Ferenc kúriai tanácselnök.

Cserny maga említette, hogy amikor ő a jegyzéket kézbesítés végett megkapta, nem titkolta el afölötti örömét, hogy ilyen jó fogást bíztak reá. Sáska előadta, hogy Cserny, amikor a névsort felolvasta, olyan nyilatkozatot tett a terroristák előtt, amelyből határozottan érezhető volt, hogy a túszokat nem kell okvetlenül forradalmi törvényszék elé állítani, hanem útközben néhányat "haza kell küldeni". Erre a terroristák egyes túszok kivégzését maguk között letárgyalták.

A kiválasztott terroristák a megbízás értelmében útnak indultak. Amikor a Hollán-lakás elé értek, Lázár Andor Endre e szavakkal szállott le a teherautóról:
- Ez a csirkefogó az, aki egy felmentési kérvényemet elutasította!

Az illető háznak házmestere, Karsai József és ennek neje, akik nagyon kommunista érzelműek voltak s akik többször fenyegették már feljelentésekkel a "burzsuj" Hollánokat, készséggel engedték útjukra a terroristákat.

Mivel a két államtitkár lakása a zörgetésre nem nyílt meg azonnal, az ajtót Lázár fegyverével befeszítette, s a társaság a szobába benyomulva, az alvó Hollánokat az ágyból kizavarta s a hiányosan felöltözött két úriembert a gépkocsihoz kergetvén, arra feldobálta.

A terroristák a jegyzéken föltüntetettek közül még csak Szlávok Ferencet és Karátson Lajost találták otthon. Ezeket is elfogván, az autó áldozataikkal útnak indult a Lánchíd felé.

A terrorfiúk káromkodtak, hogy csak ilyen hiányos eredményt értek el; azt hangoztatták, hogy így nem mernek Cserny-hez visszamenni, és kijelentették, hogy kárpótlásul a túszok közül néhányat "haza fognak küldeni". Először Szlavek Ferencet akarták megölni, de ez a testileg gyenge férfi részint az izgalmak következtében, részint pedig azért, mivel a lakásába való behatoláskor a terroristák úgy arculverték, hogy összeesett, eszméletlenül feküdvén a gépkocsi fenekén, nem bántották. Ellenben a két Hollánt Lázár és Mészáros a Lánchíd budai hídfőnél leszállították az autóról. Velük leszállott a kocsiról Sáska nyomozó is. A gépkocsit tovább küldötték azzal a paranccsal, hogy várjon reájuk a pesti hídfőnél.

Ezután a két megnevezett terrorista a két államtitkárt előbb a Lánchíd alá, a Dunapartra kísérte, ahol arccal a folyam felé állították őket s arról beszéltek, hogy miként kellene kivégzésüket végrehajtani. Amikor azután áldozataikat testileg és lelkileg teljesen meggyötörték, akkor a lépcsőn fölkergették őket a hídra és útnak indultak Pest felé. Amint a híd első kőpillérét elérték, a vadállatok, akiket Sáska nyomozó többször igyekezett tettükről lebeszélni, megállították a két szerencsétlen urat, s őket a híd korlátjához, arccal a víz felé fordították. Lázár Andor Endre az ifj. Hollán Sándor, Mészáros Sándor pedig az idősb Hollán háta mögé állott. Itt egy ideig arról tárgyaltak, hogy a gyilkosságot Frommer-féle vagy katonai szolgálati pisztolyokkal hajtsák-e végre, majd Lázár ifj. Hollán Sándort egészen közelről hátulról fejbe lőtte. Ekkor Mészáros is lőtt. Első lövésekor a töltény nem sült el, mire a tüzelést megismételvén, szintén fejbe lőtte a maga áldozatát.

Névtelen írta...

A két szerencsétlen derék férfi azonnal összeesett, mire a vadállatok anélkül, hogy őket megvizsgálták volna, a Dunába dobták őket s mint akik dolgukat jól végezték, nyugodtan felültek a teherautóra. Szlaveket és Karátson Lajost átadták a forradalmi törvényszéknek, Csernynek pedig azt jelentették a terroristák, hogy a két Hollánt "lestoppolták". Cserny nagyon meg volt elégedve velük és cigarettával kínálta meg őket.

A gaztettet követő reggel a közönség még ott találta a nagy vértócsát a Lánchíd gyalogjáróján és oszlopán, valamint korlátján. A nyomozás megindult, de amikor kiderült, hogy a vérnyomok honnan származnak, az eljárást nyomban abbahagyták.

Cserny és Mészáros Sándor, akiknek több gyilkosság is terhelte lelkét, az akasztófán fejezték be életüket, Karsai, Karsainé, továbbá Katona Sándor és Kovács Ferenc pedig, akiknek szintén részük volt a gaztett elkövetésében, börtönbüntetést kaptak.

A két áldozat emlékének kegyeletes megörökítésére barátai 1919 novemberben díszes fehér márványtáblát helyeztek a Lánchíd Buda felőli pilléreinek falába, a következő felirattal:

"E helyen szenvedtek vértanúhalált a rémuralom alatt 1919 április 22-én kislődi Hollón Sándor ny. államtitkár és fia, dr. Hollán Sándor államtitkár, a Szent-István-rend vitézei. Nemes egyéniségük, munkás életük, borzalmas végzetük emlékét kegyelettel őrzik tisztviselőik, kartársaik és minden jó magyar."
(Forrás: MÁRTÍRJAINK 1/4 - AZ "ŐSZIRÓZSÁS" FORRADALOM ÉS A PROLETÁRDIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK MEGGYILKOLÁSA, LELKI ÉS TESTI MEGKÍNZÁSA.
SZERKESZTETTE: OLYSÓI GABÁNYI JÁNOS )

Trurl írta...

Értem én, kedves anonimusz, hogyne érteném, csak tudod egy olyan blogtársulat, amelyik egyik első videójában alig közvetetten önbíráskodásra (jah, hogy még ontopicabb legyen: egy 12-13 éves gyerek Dunába fullasztására) uszít, nos az szvsz nem annyira hiteles efféle megemlékező táblácskák állítására.

http://video.google.com/videoplay?docid=-6364844049114164262#

Névtelen írta...

szívem egy lángoló hamutál

Szép Fülöp írta...

seggembe forró olmót öntsetek

Névtelen írta...

nekem is kell egy korakubista faló