2004. november 12., péntek

Bakáts tér, Assisi Szent Ferenc főplébánia, Budapest

Csapat csak egy van :D
A Bakáts tér 380 fokban körbefotózva, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc főplébánia templom előtt
View Larger Map

A Ferencvárosi Önkormányzat 1994 óta rendezi meg a Ferencvárosi Ünnepi Játékokat a kerület szívében, a Bakáts téri színpadon és az Assisi Szent Ferenc templomban. 2004 június 18 és július 13 között Pest legnagyobb szabadtéri színpadán egyaránt láthat a közönség klasszikus jazz koncertet, komolyzenei hangversenyt, néptánc, balett és musical előadást, valamint évről-évre itt rendezik meg Budapest legnagyobb szabadtéri operabemutatóját.

1 megjegyzés:

BB írta...

Assisi Szent Ferenc főplébánia
A belső ferencvárosi romai-katolikus plébániatemplom: eklektikus stílusú, háromhajós, kereszthajós elrendezésű műemlék templom, homlokzata előtt álló toronnyal.

A francia román stílushoz igazodó architektúrával Ybl Miklós építette (1867-1879). A főpárkány bélletén hat oszlop áll, háromszögű oromfala mezejében Feszler Leó Krisztus-domborműve, fölötte Szász Gyula Szent-Ferenc szobra látható.


A magas nyolcszögű sisakban végződő toronytól jobbra-balra kis tornyok emelkednek. Oldalhomlokzatai ötmezősek, támpillérekkel középen, oszlopos bejárati ajtóval. A kereszthajónak óriási hármas ablaka van, szentélye félköríves záródású. Belsejébe előcsarnok vezet, keresztboltozatokkal fedett hajója háromszakaszos. Az egész templom alatti neoromán, oszlopos, kereszthajós altemplom az építkezés befejezéséig templomul szolgált (1870-79). Az északi külső falán levő Szent Ferenc-szobor Strobl Alajos munkája, a szentélyben és kereszthajóban Than Mór és Lotz Károly freskói láthatók, a Szent Antal-szobor Ferenczy Béni műve. Az új belső festéssel ellátott templomot Gerő László állította helyre 1949-ben.

Irodalom: Zakariás G. Sándor: Budapest (Bp., 1961)

Budapest-Ferencváros - Assisi Szent Ferenc főplébánia

Pesti-Belső Espereskerület

Cím: 1092 Bakáts tér 13.
Telefon: 217-0214

plébános: Szabon Gábor

A tatárdúlás után Pest várostól délre a plébániával rendelkező Pesterzsébetfalva, későbbi néven Szentfalva fekszik. Plébánosa iktatja be a Szent Mihály kápolna rektorát 1491-ben. A török időben elpusztul. Plébániatemplomának romjai a mai Boráros tér déli részén Pusztatemplom néven a XVIII. sz. végéig ismertek. 1766-ban, az addig egységesen külvárosnak emlegetett, várfalon kívül alakuló településeket, a város tanácsa közigazgatásilag két részre osztja a Kerepesi út (mai Rákóczi út) vonalával. Az északra esô részt Felsô-, a délre eső részt (a mai József- és Ferencvárost) Alsó-külvárosnak nevezik. Mocsaras volta miatt a mai Ferencváros lassan népesül be. Hivatalos születésnapja 1792. december 4., amikor Ferenc császárról kapja nevét. 1822-ben a pesti ferenceseket bízzák meg e területen plébánia megszervezésével. Még ez évben felépül az ideiglenes templom, amelyet az 1838. évi árvíz súlyosan megrongál. 1867-ben Ybl Miklós terve alapján indul meg a mai templom építése. 1879. április 24-én szenteli fel Simor János hercegprímás. Belsô díszítése évekig folytatódik. Than és Lotz freskói díszítik a jeles, m&x369;emlék templomot (780 m2). 1900-ban a ferencesektôl a fôegyházmegyei papság veszi át a plébánia vezetését. 1923-tól területéből három új plébánia alakul. 1994-ben Országh Sándor tervei alapján új orgona készül a plébániatemplomban. 1996-ban kártalanítás útján egyházközségi kulturális centrum épül a plébániatemplom altemplomában. A plébániaház 1996-tól ismét az egyházközség tulajdona. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 664. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék.

Búcsú: október 4.
Anyakönyvek: 1822-tôl.

Forrás: Budapest lexikon; www.esztergomi-ersekseg.hu