2011. január 14., péntek

Az Újpest FC falfirkái és a huligán bandák

(frissítés, 2011.02, bejegyzés folytatása itt)

Van, aki a narancsot és van, aki a pirosat komálja. Színfetisizmus, vannak a lilák: akik a lila színért élnek-halnak, de legalábbis beverik azt orrod, ha nem tartozol a csapathoz. Sajátos csoportöntudattal rendelkező néprajzi egység, fingarikum (copyright: drFlash).

Magányos egy senki vagy? Jer focihuligánnak, you will never walk alone. Bandázás, tesztoszteron, csordaszellem, infantilizmus, rosszalkodás, látens homoszeksz. Szar foci, de jó hangulatú törzsi csetepaték.

egy kis házifoci, lila alcsoportok:

A csoport: MCMXCII ultras, UTE-Bonca, Lila Haramiák, Savanyúsok
B csoport: Megyer, AlcoHOOLics-B terasz, Árpád Népe, Brigád Felvidék
C csoport: Lila Fórum, Trógerek, Patrióták, Jagermaister Óbuda
D csoport: Korps 96, Fidelity, Viola Luppi, Legia Warsawa
E csoport: ILH, Fehér Front, Viola Kaos, Ultra Viola Bulldogs
F csoport: Solo ultras, Angol Brigád, Melanz group, Panthers


Az következőkben felhasznált épületes szövegrészleteket Nagy-Csere Árontól loptam, a betekinto.hu oldalról.

Bulldogs, UVB '92 Viola Kids

nagyobb méret
korrupt MLSZ: helyi tényfeltárás, cenzúrázva, cenzúra kijátszva
"Az állambiztonság által termelt szövegekben felbukkanó „huligán osztályhelyzet” és „huligán származás” fogalmakról egészen addig nem tudtam egy hihető történetet elbeszélni, amíg meg nem hallgattam Temesi elvtárs 1958 márciusában tartott előadásának hangfelvételét."

Az ellenségkonstrukció nem párbeszéd, hanem kinyilatkoztatás, amelyben az ellenségről, nem pedig vele beszélnek. Fokozottan érvényes ez a hatalmi pozícióból történő ellenségkonstrukciókra: „A politikai ellenség feltételezett létezése soha sem egyenrangú személyek közötti dialógus formájában születik meg és marad fenn, hanem cáfolhatatlan igazságként egy kinyilatkoztató beszédben.” Az 1957. decemberi tájékoztató szövegével ellentétben Temesi elvtárs nem marad adós a huligán kategória kinyilatkoztatásszerű definíciójával: „A huligán elemek elég népes táborához tartozik minden olyan, egyébként dolgozó osztályhelyzetű személy, korra és nemre való tekintet nélkül, aki nem él becsületes munkáséletet.” A „népes huligán tábor” tagjainak eszerint tehát egyszerre két osztályhelyzetük is van. Ugyan a huligánok a termelő eszközökhöz való viszonyuk alapján dolgozónak minősülnek, következésképpen a politikai közösség teljes jogú tagjainak kellene lenniük, de mégsem lehetnek azok.34 Temesi elvtárs még tovább fokozza a hallgatóság zavarát:

„Rengeteg adat és tény kell hozzá, hogy az ember valakire azt mondhassa, hogy ez huligán. Ide tartoznak persze a prostituáltak, és ugye a női nemnél ez a kategória.” Temesi elvtárs tehát a huligánok női megfelelőinek tartja a prostituáltakat. Ez ellentmond a néhány sorral feljebb olvasható definíciójának, miszerint „nemre való tekintet nélkül” minősül valaki huligánnak. Temesi elvtárs konzervatív világképét mutatja: el sem tudja képzelni, hogy férfiak is lehetnek prostituáltak. Szerinte huligán az, aki „nem hajlandó dolgozni”, aki „állandóan változtatja a munkahelyét”, aki „fegyelmezetlenül dolgozik”, akinek „magánélete erkölcstelen”, aki „illegális fizetésből él”, végül az, aki „nem alapít rendes, becsületes munkáscsaládot”.

Tehát ide sorolhatók az egyedülállók, a fegyelmezetlenül és a feketén dolgozók, azok, akik nem öregszenek meg ugyanabban az egy gyárban, a munkanélküliek, s végül azok is, akinek a magánélete nem áll összhangban az elképzelt normákkal. Érdemes megfigyelni, hogy a „szocialista erkölcs” képviseletében mennyire konzervatív, szinte „nyárspolgári” életformát és családmodellt tekint követendőnek az előadó. (betekintő.hu)

gyűlölünk MLSZ
Az ősellenség: "fradista cigányok"

Még el sem kezdődött az Újpest– FTC labdarúgó-rangadó, egy szurkolót már kórházba szállítottak. Az NB I ősi riválisainak találkozója előtt a zöld-fehér szimpatizánsok – legalább kétezer fanatikus – külön metróval érkeztek az Újpest Városkapu megállóhoz, ahol több tucat rendőr várta őket. A rendőrség nagy erőkkel készült a derbire, a Váci út és a Megyeri úti stadion között még a környező utcákat is lezárták, hogy biztonsággal szétválasszák a két szurkolótábort. Arra azonban nem voltak felkészülve, hogy néhány Fradi-drukker vonattal érkezik Újpestre. A vasúti megállónál össze is csaptak a zöldek a lilákkal. Egy 17 éves újpest szurkolót késsel megszúrták, a mentők az Árpád úti kórházba szállították. (blikk)

elszálltak

mindenhol buzi zsaru

Temesi elvtárs a Párt útmutatásának szellemében végezetül felhívja a figyelmet arra, hogy „kisebb jelentőségű bűncselekmények” esetén elég „nevelő jellegű intézkedéseket” hozni, mert a „dolgozó osztályhelyzetű” fiatal huligánok még nevelhetőek (nem úgy az „osztályidegen huligánok”, akiket – korábbi definíciójának ellentmondva – szintén megemlít): „A Szovjetunióban például az elmúlt években az ilyen huligánokat összeszedték, s bezárták javító-nevelő táborokba. Egy kicsit erősebb eszközökkel, mint a Makarenko-módszer nevelik őket… Lehetséges, hogy a mi országunkban is lesznek hasonló jellegű intézkedések.” (betekinto.hu)

Gyurcsány, te patkány!
ez a kicsinyke közös halmaz
De vajon kit kell huligánnak tekinteni Szücs szerint? Értelmezésében „huligánnak minősülnek azok az elvtelen és gátlástalan elemek, akik köztörvényes bűncselekmények sorozatos elkövetésével kifejezésre juttatják szembenállásukat a szocialista erkölcsi normákkal, az együttélés szabályaival és a törvényekkel, tehát »huligán életmódot« folytatnak. A »huligán életmód« nagyfokú brutalitást, gátlástalanságot, erőszakosságot, erkölcstelenséget, önkiélés utáni vágyat, illetve a társadalom más tagjainak semmibevevését, megvetését kifejező életmódot jelent. A huligánság tehát nem egy cselekmény, hanem egy – a társadalomra káros  - életmód.” Szücs tehát – társadalomtudományos érzékenységről tanúságot téve – nem csupán osztályhelyzetként, hanem életmódként is beszél a „huligánságról”. Emellett differenciálja a huligán fogalmát, megkülönbözteti egymástól az „egyszerű huligánt” a „garázda huligántól”, sőt a „garázda huligánok” általa konstruált két fő csoportja közé is határvonalat húz: „A garázda huligánok két rétegével szükséges a legkörültekintőbben foglalkozni. Az egyik ilyen réteg a fiatalság, amely a garázda huligánok között a legnagyobb számot teszi ki. A másik az alvilág, amelynek egy része a garázda huligánok legveszélyesebb
rétegét képezi. […] e két kategória volt az, amely – bár elvtelenül, a kaland és a brutális önkiélési vágytól hajtva – elsőként csatlakozott a restaurációs erőkhöz, az ellenforradalomhoz…” Itt tehát az a narratíva jelenik meg, amelyben az ötvenhatos fegyveres felkelők elsősorban bűnözőkként szerepelnek. Mivel pedig a megtorlás számarányánál jóval nagyobb mértékben sújtotta a fiatalkorúakat, Szűcs őket is kénytelen „ellenforradalmárokként” megjeleníteni. Horváth Sándor szerint az 1956-tal kapcsolatban elítélt fiatalkorúak magas arányszáma miatt vált a hatvanas évek központi problémájává az „ifjúság nevelésének kérdése”. (betekintő.hu)


forradalmi matek: 101% Anti FTC, Fidelity, MELANZ group

Panthers, csoportöntudat. Tán Fekete Párducok.
Összetartozunk.

Az ellenségnek természetesen nem elég pusztán nevet adni, jellegzetes arccal is el kell látni ahhoz, hogy mindenki számára könnyen azonosítható, felismerhető, és ami talán a legfontosabb, gyűlölhető legyen. De vajon milyen a huligán arca Szűcs szerint?

„Természetesen a közvélemény a huligánt elhanyagolt külsővel, brutális arccal képzeli el. Nem egy esetben rajzban, festményen és fényképen is így ábrázolják. A közvélemény ilyen elképzelése a huligánokról tette lehetővé, hogy a választékosan öltözködő, vagy a munkáskülsővel jelentkező bűnözők – huligánok – az ellenforradalmárok irányításával a hisztériáig tudták fokozni a tömegek hangulatát. Bár a ruházat sokat megmutat viselőjének jelleméből – különösen a mi viszonyaink között – de az arc és a testalkat nem sokat jelent ezen a téren. Az elhanyagolt ruházat és az alkoholtól brutálissá vált arc az alkoholistákra jellemző, de teljes bizonysággal így sem szolgálhat az egyén huligán mivoltának megállapítására. Az esspressók és luxus szórakozóhelyek huligánjai választékosan öltöznek és külsejükben esetleg a kozmopolitizmus mutatkozik meg, azonban ez sem megbízható ismertető, mert sok ferde ízlésű ember és fiatal mutatkozik hasonló külsővel. Ezért kerülni kell a szubjektív megítélést, és az egyének huligán mivoltát magatartásuk alapján kell meghatároznunk.”

Szűcs elbeszélése alapján tehát a huligánt külseje alapján nem lehet felismerni, csak magatartása, tettei alapján, utólag lehet azonosítani. Azonban éppen arctalansága teszi őt igazán veszélyes ellenséggé, hiszen az azonosítás lehetőségének hiányában tetteinek megakadályozása is lehetetlen.

A huligánok „arctalanságát” hangsúlyozó ezen felfogás néhány év elteltével megváltozott, hiszen a hatvanas évektől kezdve az ifjúsági szubkultúrák huligánnak bélyegzett tagjait könnyedén azonosították külsejük alapján az arra hivatott fegyelmező szervek és a társadalom „jó érzésű” tagjai egyaránt. (betekintő.hu)

MCMXCII ULTRAS, rivalizáló alcsoportok
Node mi történt 1992-ben?

A lumpenproletariátus fogalmának definiálásához Szücs Karl Marxot hívja segítségül: „A lumpenproletariátus […] minden nagy városban az ipari proletariátustól pontosan megkülönböztetendő tömeget alkot, ebből a lumpenproletariátusból kerülnek ki a társadalom hulladékaiból élő tolvajok és gonosztevők legkülönfélébb fajtái, foglalkozás nélküli emberek, csavargók, otthon és elv nélküli emberek, akik között vannak különbségek a nemzetük műveltségi foka szerint, de naplopó jellemüket sohasem tagadhatják meg.” Szücs érvelésében és magyarázatában – akárcsak Temesi elvtárs „házigazdájáéban” – tehát szintén feltűnik a lumpenproletár és az öntudatos munkás aszimmetrikus fogalompárja. Koselleck szerint a fogalompárok történelmileg átültethetőek, mivel „az ellenfogalmak struktúrája nem egyedül a fogalompárokat alkotó szavaktól függ. E szavak kicserélhetők, miközben az aszimmetrikus érvelési struktúra változatlan.” A német gondolkodó úgy látja, hogy „nem maga a nyelv hozza tehát létre az ellenségeskedést: ez már a nyelv politikai instrumentalizálódása; azaz vannak szemantikai oppozíciós struktúrák, amelyek minden nyelvben előfordulnak, és amelyek aztán előhívják a mindenkori ellenségfogalmat.” Így léphet szinte észrevétlenül a lumpenproletár helyébe a huligán elnevezés, s válhat ezáltal az öntudatos munkás hatékony ellenfogalmává. (kitekintő.hu)

"Lazio Fan Rest is Peace"
fraternizálás, testvércsapat
no és a jó öreg A.C.A.B.
(ALL Cops Are Bastard)

kapcsolódó posztunk: Giustizia per Gabriele Sandri
A huligán elnevezés az újdonság, a felfedezés erejével (amint arra már utaltam, a felfedezés újdonságának hangsúlyozása fontos eleme az ellenségkonstrukcióknak) is hathatott a szót addig nem, vagy „másképp ismerő” közvéleményre. A huligán megteremtett, ördögi alakja „veszélyt jelentett" a fennálló, az egyetlen helyes út végtermékeként ábrázolt szocialista társadalmi rendre. Ez alapján a huligán erőszakos alakjának megalkotása morális pánikként is felfogható. 1958-tól kezdve a fentről indított morális pánikok legfontosabb, katalizátor szerepet játszó csatornájában, az esetünkben szoros pártirányítás alatt álló tömegmédiában is gyakorivá vált a fogalom használata.

A huligán kategória összeolvasztása a korábban a fiatalokra alkalmazott fogalmakkal (jampec/jampi, vagány) egyúttal kiváló muníciót biztosított a fiatalok hatvanas évekbeli fegyelmezéséhez is: „A magyar huligánok jellemrajza 1959–1960-ra készen állt. A fiatalokról kialakult rendészeti diskurzusban az 1956-os erőszakos bűntettek örököseinek számítottak.” De ez már egy másik történet. (betekintő.hu, Nagy-Csere Áron)

Ultras "92
A hooliganism kifejezést írásban egy 1898-as londoni rendőrségi jelentés említi először, ebben a szövegben az utcai bandák erőszakos viselkedésének leírására szolgál. A szó etimológiája a nyelvészek körében nem tisztázott, bár ír eredetében szinte mindannyian megegyeznek. Oroszországban a 20. század elején (elsősorban az 1905-ös tömegmegmozdulások erőszakos cselekedeteit tárgyaló szövegekben, másodsorban a fiatalkori erőszakról beszámoló szentpétervári bulvársajtóban) terjedt el az angolból átvett huliganizmus (хулиганство) kifejezés, amely később a Szovjetunió büntetőtörvénykönyvébe is önálló büntetőjogi tényállásként került be. A szovjet Btk. szerint „a huligánság garázda és egyúttal a társadalom nyilvánvaló semmibevevésére utaló cselekmények elkövetéséből áll.” A törvény széles körben határozta meg a
huliganizmusnak minősülő cselekedeteket, ide tartozott többek között a csavargás és az illetlen nyelvhasználat is, amit ezáltal a bolsevik állam nemcsak megbélyegzett, de kriminalizált is.

Magyarországon Révai nagy lexikona említi először írásban a huligán szót, amelyet „a brutalitás és elvetemedettség kifejezésére használnak.” Az 1970-es TESz szerint 1919-ből ismeretesek a kifejezés következő jelentései: „köpönyegforgató, a szocializmus eszméit eláruló ember”; „sztrájktörő”; „ellenforradalmár, bandita”. Kelet-Európában az orosz nyelv közvetítésével és hatására terjedt el a kifejezés, de a magyar változat esetében elképzelhető a jiddis χuligān – jelentése: semmiházi – szó átvétele is.A fentebb már hivatkozott 1958-as állambiztonsági tanulmány szerzője szerint „alapjában azonban minden nyelvben egyet jelent; a társadalom együttélési szabályainak megszegőjét.” 1919-et követően csak 1956 után terjedt el széles körben a huligán köznév a hivatalos magyar nyelvhasználatban, addig a sajtóban, valamint elenyésző számban irodalmi alkotásokban bukkant fel. (betekinto.hu)

UVB
ultralilák
Minden szociálpszichológiai munka közhelyként kezeli, hogy a csoporthoz való tartozás - legyen az a csoport egyházi közösség, bobcsapat vagy éppen szabadkőműves páholy - alapeleme a közös és kizárólagos tudás, aminek birtoklása megkülönböztet minket másoktól. Ez a tudás persze nem csak racionális ismeret lehet (a szabadkőműveseknél mondjuk pont az), hanem transzendens élmény (a katolikusoknál mondjuk a megváltás-megváltottság élménye), az összeszokott mozdulatok közös végzésének ereje (például egy szinkronúszó-csapatnál), a közösen bírt nyelv, hagyományok és kultúra (természetesen a nemzetről van szó), a felváltva rágott nagy szent gitt és hasonlók. E tudáshoz még két dolog kapcsolódik szorosan: a szertartás, amely során az eljövendő csoporttag bebizonyítja, hogy méltó a csoporttagságra (azaz rendelkezik e tudással vagy legalábbis e tudáshoz való joggal), illetve a tudással járó felelősség - azaz az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelességek rendszere. Ilyen jog például a többiekkel való egyenrangú és beavatott együttlét, ami önmagában is óriási örömet okoz, illetve ilyen kötelesség például a tudás felelősségteljes megőrzése és az annak megfelelő cselekvés. (Homelette: Apák páholya, http://hommelette.blogspot.com/)

Témás poszt a múltból: mikor a magyar huligánok egymás nyakába borultak a Szlovák Nagykövetség előtt (videóval). Machete don't text.

Végül egy kis Football Factory a focimentes, öncélú balhéról. Ütős zene, kemény hererúgás.


Amikor a Chelsea szurkolók megtámadják a Tottenham szurkolóinak törzskocsmáját.


You're fuckin' animals!

You give this fuckin' country
a bad fuckin' name!


You ain't no football supporters!
You're fuckin' muggy little cunts!


Íme az MLSZ-tervek a huliganizmus ellen

Meg kell szüntetni a szurkolók anonimitását, a rendőrségnek pedig nagyobb szerepet kell adni a kiemelt kockázatú hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításában.

Samu István, az MLSZ biztonsági bizottságának elnöke a Magyar Televízió reggeli műsorában azt mondta: a bizottság keddi ülésén áttekintették a magyar pályákon kialakult helyzetet és meghatározták, melyek a futballhuliganizmus általános felszámolásához szükséges lépések.

"A szurkolók anonimitásának megszüntetésére kell helyezni a hangsúlyt, vagyis be kell vezetni a névre szóló jegyvásárlást és ellenőrizni is kell tudni, hogy azokkal valóban a jogosult személyek lépnek-e be a stadionokba" - mondta.
Samu István szerint ezenkívül működőképes kamerás ellenőrző rendszerekre van szükség a pályákon, amelyekkel felismerhetők a szurkolók. Ezeket karban kell tartani és szinkronba kell hozni a rendőrségi megfigyelő rendszerekkel, mert a rendbontókat csak így lehet kiszűrni.
Ez elsősorban nem pénzkérdés, a klubok szerződhetnek ezekre a feladatokra a rendőrséggel, így nem kell milliárdos beruházásokba kezdeniük. "Vannak érvényes jogszabályok a futballhuliganizmus ellen, csak ezeknek érvényt kell szerezni" - summázta a bizottság vezetője.
Borbély Zoltán elnökségi tag - a Legfőbb Ügyészség szóvivője - szintén úgy látja, hogy a rendőrségnek valamilyen formában szerepet kell adni a kiemelt kockázatú hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításában.
"Egyrészt mert tavaly nyár óta az intézkedő rendőrnek és az őt támogató személynek a jelenleg érvényben lévő törvény nagyobb védelmet biztosít, mint korábban. Most már a hivatalos személy ellen erőszakkal fellépőket kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. Másfelől a rendőrség jobban ki tudja szűrni, hogy illetéktelen személyek kerüljenek a soraiba, mint a biztonsági szolgálatok" - mondta az egykori televíziós sportriporter.
Ha a csapatok jobb teljesítménnyel szórakoztatják a közönséget, a szurkolók inkább a játékra figyelnek, és egyenes arányban csökken a balhék száma a stadionokban. Példaként a magyar válogatott és a Debrecen itthoni nemzetközi mérkőzéseit említette meg.
Borbély Zoltán azt is elmondta: nem kívánja bírálni a büntetéskiszabási gyakorlatot, de szerinte a rendbontók esetében a rövidebb - maximum hat hónapos -, ám letöltendő börtönbüntetésnek nagyobb visszatartó ereje lenne, mint a több évre szóló, ám felfüggesztett szabadságvesztésnek.
"Ugyanakkor a futballhuligánoknál is lehetőség van a bíróság elé állításra, vagyis a gyorsított eljárásra" - hangsúlyozta az MLSZ elnökségi tagja.
A szombati UTE-FTC rangadó második félideje a szurkolók miatt csak késve kezdődhetett meg, később a játékvezetőnek meg is kellett szakítania a játékot, mert a vendégdrukkerek beszakították a menekülőkaput, és megkíséreltek a pályára behatolni. A rendőrség 14 embert állított elő, egy drukkert életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. (hír24)

13 megjegyzés:

ion írta...

A kedvencem a buszmegállóval szemben, az út túloldalán a sarokház falán lévő két felirat egymás mellett, amik már gyerekkorom óta ott vannak, legalább 20 éve.

"Cigány uralmat Újpesten.
- A fekete kéz"

"Büdös cigányok, menjetek vissza Indiába, ott éljetek"


Szerintem be kéne keretezni, annyira beleolvadt már a környezetbe, hogy senkit sem érdekel.

BB írta...

mano negra

Antal Dániel írta...

az én kedvencem az István úton egy ezer éves graffiti (30-as buszról látható, ha belváros felé mész):

"UTE"
alatta (más kézírással):
"heroin"

:))))

ja és válasz egyik kérdésre: 1992-ben alapították a legrégebb óta létező újpesti csoportokat (pl. UVB, Kaos). ezek közül a Viola Agressione-nak a "jogutódja" az MCMXCII Ultras, aminek korábban tagja voltam én is.

BB írta...

köszi az infókat, de küldjétek már el a szóbanforgó falfirkák fotóit. Gyűjtőm őket, de messze lakom Újpesttől. Kitenném a blogra, tiétek a kopirájt. Köszi.

ion írta...

rendben, egyik nap lefotózom

BB írta...

köszönöm

Névtelen írta...

Elolvastam a cikket, nagyon érdekes és tanulságos volt.
Megállapítottam, hogy én is huligán vagyok. :)
Pedig dolgozom becsülettel hétfőtől péntekig rendesen. Azonban a munkaidőn kívüli életstílusom, a (mai) társadalommal való szembenállásom, viselkedésmódom egyértelműen huligánná tesz. Ma is tanultam valami újat. :)

Ja igen és még valami. Aki tényleg nem dolgozik becsülettel, az tényleg egy naplopó szar!
A mai fiatalok, ahogyan, amilyen liberális módon öltözködnek az szörnyű! De ez nem teszi őket huligánokká.

Hajrá Lilák!

Üdv,
SzI

BB írta...

mi az a liberális öltözködés?

Névtelen írta...

Szia!

Liberális=szabadelvű (legalábbis az én értelmezésem szerint).
Igazából minden olyan öltözködési forma, ami a hagyományos (értsd konzervatív) öltözködéstől eltér. Vivid (élénk) színek, a lányoknál kint van mindenük, stb. Én valami ilyesmire gondoltam.

Üdv,
SzI

BB írta...

értem én, értem, szerintem is ideje lenne verni a sok köcsög, vandál, hangoskodó, garázdálkodó, rosszarcú hippit

Ultras Diabolo írta...

KÖSZÖNÖM ISTENEM, HOGY FRADISTÁNAK TEREMTETTÉL!

Unknown írta...

Mindenhol csak a lila!

Unknown írta...

Mindenhol csak a lila!