2012. augusztus 7., kedd

Vác télen

Vác, tél, fényképek, Magyarország
elfogytak a rézgombok :(
Vác, tél, fényképek, Magyarország

Vác, tél, fényképek, Magyarország

Vác, tél, fényképek, Magyarország
Egy pártház volt széles e vidéken

Vác, tél, fényképek, Magyarország
Keulahütte Krauschwitz tűzcsap
Vác, tél, fényképek, Magyarország
mérsékelten praktikus és biztonságos bringatároló
Vác, tél, fényképek, Magyarország

Vác, tél, fényképek, Magyarország
A Váci Barlang
Étverem és Pizzéria

Vác, tél, fényképek, Magyarország
citromdíjas főtér
ezt látják a rabok a börtönből
Vác, tél, fényképek, Magyarország

Váci Fegyház és Börtön


Fegyház (wikipédia)


A fegyház a szabadságvesztés főbüntetés legszigorúbb végrehajtási fokozata.
Fegyházban kell végrehajtani:
az életfogytig tartó szabadságvesztést.
a három évi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha
állam vagy emberiség elleni bűncselekmény (Btk. X. és XI. fejezet),
terrorcselekmény (Btk. 261. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel ( Btk. 263/A. § (1)-(3) bek.), fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §),
az emberölés, az emberrablás, az emberkereskedelem, az erőszakos közösülés, a szemérem elleni erőszak, a természet elleni erőszakos fajtalanság, a közveszélyokozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és a rablás súlyosabban minősülő esetei [ Btk. 166. § (2) bek., 175/A. § (2)-(4) bek., 175/B. § (3)-(5) bek., 197. § (2)-(3) bek., 198. § (2)-(3) bek., 200. § (2)-(3) bek., 259. § (2)-(3) bek., 261/A. § (3) bek., 321. § (3)-(4) bek.],
visszaélés kábítószerrel súlyosabban minősülő esetei [ Btk. 282. § (2) bek., 282/A. § (2) és (3) bek., 282/B. § (2) és (3) bek.],
életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekmények (Btk. XX. fejezet)
miatt szabták ki; valamint
a kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha az elítélt többszörös visszaeső, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követte el.
A fegyházban az elítélt
életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és ellenőrzés alatt áll,
a büntetés-végrehajtási intézeten belül is csak engedéllyel és felügyelet mellett járhat,
külső munkában kivételesen részt vehet, ha a külvilágtól a munkavégzés alatt is elkülöníthető.
Ha az elítélt a fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésből legalább egy évet kitöltött, kivételesen engedélyezhető, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben vagy annak meghatározott részén belül felügyelet nélkül, ellenőrzés mellett járjon, és a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkában részt vegyen.


Erőszakosan vendégszerető

Börtön (wiki):
A börtönbüntetés a szabadságvesztés büntetés börtön fokozatban történő végrehajtási módja, illetve annak tartama.A börtönt – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.A börtönbüntetés végrehajtása során az elítéltrövid tartamú eltávozása kivételesen engedélyezhető, külső munkában kivételesen vehet részt,életrendje meghatározott, irányítás és ellenőrzés alatt áll,a büntetés-végrehajtási intézet kijelölt területén szabadon járhat.A börtönbüntetés végrehajtásának általános szabályaitól enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazhatóak, ha:az elítélt személyiségére,előéletére,életvitelére,családi körülményeire,bűnözői kapcsolataira,a szabadságvesztés során tanúsított magatartására,az elkövetett bűncselekményre, ésa szabadságvesztés tartamáratekintettel a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető.Azt az elítéltet, aki a büntetését börtön fokozatban tölti, és a szabadságvesztésből legalább öt évet kitöltött, a társadalomba való beilleszkedése érdekében, a várható szabadulása előtt legfeljebb két évvel átmeneti csoportba lehet helyezni.

Vác, tél, fényképek, Magyarország
Pestről ismerős kovácsoltvas
Vác, tél, fényképek, Magyarország
Historizáló villa? Giccs?
Vác, tél, fényképek, Magyarország
A Váci Kőpina,
kamaszok gyakorlóhelye
Vác szépe serkenő bajusszal
érdekesen nemjó biciklitároló

Vác, tél, fényképek, Magyarországösszes fénykép

Nincsenek megjegyzések: